Ton de Wit

Ton de Wit

Profiel

Ik ben inmiddels ruim 30 jaar werkzaam in en voor gemeenten en andere overheidsorganisaties. Ik vind het leuk om organisaties verder te helpen in hun ontwikkeling, mensen enthousiast te maken voor veranderingen en mee te nemen in nieuwe mogelijkheden. Ik help graag complexe zaken inzichtelijk te maken en ontwikkelingen te analyseren, zodat betrokkenen vervolgens zelf keuzes kunnen maken en daarmee invulling kunnen geven aan vervolgstappen en projecten.

Mijn kijk op de Omgevingswet

De Omgevingswet biedt een nieuwe kans om te innoveren en processen in te richten. Introductie van de omgevingsdiensten heeft geleerd dat je op tijd moet beginnen. Het recente uitstel van de invoering van de Omgevingswet biedt gelukkig extra voorbereidingstijd. De Omgevingswet verlegt de focus van interne automatisering naar innoveren en informatiseren in de keten, gezamenlijke voorzieningen en het delen van gegevens. Dat betekent veranderingen in denken, architectuur, processen en applicaties. Informatievoorziening, samenwerking en processen mogen niet het sluitstuk zijn van de implementatie. Het zijn wezenlijke onderdelen en randvoorwaarden.

Ook de veranderingen in de organisatie zijn gebaat bij tijdig beginnen en anticiperen. Wat is bijvoorbeeld het (natuurlijk) verloop en hoe benut je dit de komende jaren om de veranderingen door te voeren? En hoe neem je medewerkers mee in die veranderingen?
De Omgevingswet gaat ook over de relatie met de burger. Hoe ga je daar invulling aan geven en hoe vergroot je de betrokkenheid van de burger? Hoe kun je initiatieven stimuleren en als overheid ook daadwerkelijk een stapje terug doen? Hier ervaringen mee opdoen hoeft natuurlijk niet te wachten op de nieuwe wetgeving.

Waarom ik mee doe met KenniscentrumOmgevingswet.NL

Met de introductie van de omgevingsdiensten heb ik ervaren dat de organisatie en informatievoorziening veel aandacht vragen en op tijd voorbereid moet worden. Het voorkomt ad-hoc oplossingen en desinvesteringen. Ik zie het als een uitdaging om de mogelijkheden van de Omgevingswet te benutten om als overheid te veranderen en vooral om te innoveren. Daarom help ik vanuit het KenniscentrumOmgevingswet.NL graag mee aan de ideevorming, het stimuleren en ondersteunen van betrokkenen en draag waar mogelijk graag een inhoudelijk steentje bij.

Mijn specialisaties

Ik help je graag met vraagstukken rondom:
• Informatievoorziening
• (Technologische) ontwikkelingen en innovaties
• Organisatieontwikkeling
• Samenwerking
• Procesinrichting

Contact

Telefoon: 06 22 97 29 46
E-mail: t.d.wit@telengy.nl

LinkedIn

Terug naar overzicht