Vergunnen in afwijking van het Omgevingsplan: vindbaar in het DSO?

  • Informatievoorziening
  • Ruimtelijke Ontwikkeling
  • Wet- en regelgeving
  • 4 februari 2021
  • 3709 BEKEKEN
  • 0 Likes
Ton de Wit

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet krijgen gemeenten van rechtswege een tijdelijk omgevingsplan. In de praktijk komt het nu en in de toekomst voor dat gemeenten afwijken van het geldende plan om een vergunning te kunnen verlenen. Nu wordt daarvoor een stukje van het betreffende plan aangepast (‘postzegelplan’). Onder de Omgevingswet gaat dit anders lopen.

Afwijken van het (tijdelijke) omgevingsplan

De Omgevingswet voorziet in afwijken van het Omgevingsplan, de zogenoemde buitenplanse activiteit. Hiervoor worden o.a. door de VNG twee ‘routes’ geschetst:

  • Met een wijziging van het omgevingsplan de afwijking opheffen.
  • Een afwijkvergunning voor een omgevingsplanactiviteit (buitenplanse omgevingsplanactiviteit) verlenen en binnen maximaal 5 jaar het omgevingsplan aanpassen.

De route die een gemeente hier in kiest kan per geval verschillen. Voor een kleine afwijking met beperkte impact (een concreet plan waarbij het niet nodig is om regels voor omliggende percelen aan te passen of mogelijkheden op de locatie te schrappen) zal de buitenplanse omgevingsplanactiviteit de voorkeur kunnen krijgen. De gemeente kan deze vergunningen verzamelen en uiterlijk binnen 5 jaar (laten) doorvoeren in het omgevingsplan. Voor omvangrijke dan wel ingrijpende afwijkingen waarbij bijvoorbeeld een gebied opnieuw ontwikkeld wordt zal een wijziging van het omgevingsplan plaatsvinden.

Zichtbaarheid van deze afwijkingen

Aanpassingen die direct in het omgevingsplan verwerkt worden, zijn als ontwerpbesluit en na vaststelling zichtbaar in het Omgevingsloket. Daar zorgt de koppeling met de LVBB (via de STOP standaard) voor. Maar hoe zit dat met aanpassingen die middels een vergunning (buitenplanse omgevingsactiviteit) geregeld worden? De vindbaarheid van deze vergunde aanpassing is niet voorzien in het basisniveau van het Omgevingsloket. De bestuurlijke partners hechten er echter veel belang aan dat het niveau van dienstverlening minimaal gelijk blijft. Omdat deze informatie nu wel op ruimtelijkeplannen.nl te vinden is, is hiervoor het toepassingsprofiel “Kennisgeving omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit” ontwikkeld.

Publiceren buitenplanse omgevingsactiviteit

Met behulp van het toepassingsprofiel (TPOD) worden de kennisgevingen van omgevingsvergunningen zichtbaar in het Omgevingsloket. Voorlopig gebeurt dit enkel in de vorm van een kennisgeving met tekening en niet de vergunning zelf. Als bevoegd gezag publiceer je (handmatig of geautomatiseerd) de kennisgeving van de vergunning voor een buitenplanse omgevingsactiviteit, inclusief het werkingsgebied (in GML-formaat) op DROP. Op de achtergrond wordt ervoor gezorgd dat de kennisgeving ook zichtbaar wordt op de DSO-LV. Publicatie van de kennisgeving van een verleende buitenplanse omgevingsplanactiviteit in het DSO-LV (net als de huidige afwijkvergunning ex art. 2.12, eerste lid, onder 3) gebeurt door het vaststellingsbesluit aan een contour (locatie/werkingsgebied) te koppelen. Kennisgeving van het ontwerpbesluit (bij toepassing afd. 3.4 Awb) in het DSO-LV is niet verplicht.

Bovenstaande is gebaseerd op de volgende bronnen:

Ton de Wit

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht