Rogier Gerritzen

Rogier Gerritzen

Profiel

Ik ben bijna 20 jaar werkzaam als adviseur bij communicatievraagstukken en mede-eigenaar van Civias Omgevingsregisseurs. Als voortrekker van een uitgebreid participatietraject heb ik van dichtbij mogen meemaken wat de uitdagingen zijn bij het betrekken van de maatschappij bij grote projecten. Bij Civias houden we ons bezig met het begeleiden van participatietrajecten, stakeholder- en omgevingsmanagement in lijn met de komende Omgevingswet.

Mijn kijk op de Omgevingswet

De Omgevingswet gaat een kader bieden waarbinnen stakeholders van allerlei pluimage actiever dan nu kunnen participeren. Dat biedt veel mogelijkheden maar evenzoveel uitdagingen. Als de overheid het aandurft om haar burgers echt actief te laten deelnemen aan het creëren van projecten in de openbare ruimte kan dat leiden tot een veel beter draagvlak bij beslissingen. Dit betekent dat ambtenaren een wezenlijke verandering zullen moeten ondergaan in de opstelling richting de maatschappij; van gesloten bolwerk dat wordt gewantrouwd tot open gesprekspartner die denkt vanuit de mogelijkheden. Het is de vraag of de komst van de Omgevingswet deze cultuurverandering ook meteen kan bewerkstelligen.

Vanuit de maatschappij liggen er veel kansen op actievere deelname. Voor mensen met kennis, ambitie en doorzettingsvermogen is dat erg goed nieuws. Zij zullen beter dan nu het geval is in staat zijn om de omgeving te beïnvloeden en vorm te geven. Het gevaar ligt op de loer voor groepen in de maatschappij die niet gewend zijn om actief deel te nemen. Ervoor zorgen dat alle stakeholders zijn aangekoppeld aan een project in plaats van alleen de mondige burgers zal een van de grote uitdagingen zijn in de komende jaren.

Waarom ik mee doe met KenniscentrumOmgevingswet.NL

Vrijwel alle communicatie over de Omgevingswet is intern gericht. Het gaat over wetgeving, de rol van de overheid, ICT vraagstukken, vergunningen etc. Het actief laten participeren van burgers is een onderbelicht aspect maar in mijn ogen wel een van de pijlers onder het eventuele succes van deze wet. Vanuit mijn expertise help ik graag mee in de informatievoorziening over dit specifieke onderwerp en wil ik de discussie stimuleren.

Mijn specialisaties

Ik help je graag met vraagstukken rondom:
• Burgerparticipatie
• Omgevingsregie
• Stakeholder management
• Mutual Gains

Contact

Telefoon: 06 20 52 29 46
E-mail: rogier.gerritzen@civias.nl

LinkedIn

Terug naar overzicht