Luc Aarts

Luc Aarts

Profiel

De digitale overheid is een uitdaging die meer vraagt dan alleen de inzet van techniek. Informatie is overal en wordt steeds meer een strategisch bedrijfsmiddel. Ook de context waarin gemeenten opereren verandert: (keten)samenwerking, burgerparticipatie, de invloed van social media en de toenemende aandacht voor privacy en informatiebeveiliging zijn maar een paar voorbeelden van de uitdagingen waar overheden voor staan.  Een goed ingerichte informatievoorziening is hierbij randvoorwaardelijk. Niet alleen ter ondersteuning, maar ook als ‘enabler’ van nieuwe, innovatieve oplossingen.

In mijn rol als adviseur en projectleider help ik gemeenten dagelijks bij het opzetten van hun informatievoorziening, door organisatie, processen, informatie en techniek met elkaar te verbinden. Ik houd ervan om complexe problemen te analyseren en hiervoor samen met anderen creatieve, werkbare oplossingen uit te werken en te implementeren, rekening houdend met de organisatorisch en politieke belangen.

Mijn kijk op de Omgevingswet

De Omgevingswet is een van de ontwikkelingen die laat zien dat de rol van de overheid verandert. De overheid treedt terug, legt minder regels op en biedt ruimte voor lokale initiatieven en maatwerk.  Dit vergt een heel andere manier van denken en handelen. En daarbij hoort een andere kijk op diensten, processen en informatievoorziening.

Dat is een flinke uitdaging, maar het biedt ook kansen. Zo komen eerder ingezette ontwikkelingen in de (digitale) overheid, zoals standaardisatie, zaakgericht werken of de inzet van geo-informatie in een stroomversnelling. Daarnaast dwingt de Omgevingswet om op een andere manier na te denken over communicatie met initiatiefnemers en belanghebbenden. Zij verwachten een betrouwbare overheid, die zijn zaakje voor elkaar heeft. Een overheid die luistert, maar tegelijkertijd kan uitleggen waarom zij besluiten neemt, ook als deze niet in het belang zijn van de betrokkenen.

Waarom ik mee doe met KenniscentrumOmgevingswet.NL

De invoering van de Omgevingswet wordt algemeen gezien als een omvangrijke klus. Of het nu gaat om regels, organisatie, processen of informatievoorziening: er gaat veel veranderen voor alle betrokkenen. We moeten voorkomen dat iedereen daarbij het wiel zelf gaat uitvinden. KenniscentrumOmgevingswet.NL biedt een platform om informatie en ervaringen over de Omgevingswet vanuit verschillende invalshoeken te bundelen en te delen. Via het platform wil ik graag bijdragen aan kennisdeling en gedachtenvorming over dit onderwerp.

Mijn specialisaties

Ik help je graag met vraagstukken rondom:
• (Geo-)Informatievoorziening
• Gegevensbeheer en basisregistraties
• Zaakgericht werken
• Procesinrichting en -optimalisatie
• Samenwerking

Contact

Telefoon: 06 54 74 38 47
E-mail: l.aarts@telengy.nl

LinkedIn

Terug naar overzicht