Geo-medewerker, grijp je kans!

  • Dienstverlening
  • Implementatie algemeen
  • Informatievoorziening
  • Ruimtelijke Ontwikkeling
  • Vergunning, Toezicht & Handhaving
  • 8 december 2017
  • 63594 BEKEKEN
  • 0 Likes
Luc Aarts

Hoera, de Omgevingswet komt er aan!

In het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is een prominente rol weggelegd voor geo-informatie. Met één klik op de kaart moet straks duidelijk zijn wat je mag realiseren op een bepaalde locatie.
Het zal veel gemeentelijke geo-medewerkers als muziek in de oren klinken. Na jarenlang – vaak vergeefs – lobbyen om geo-informatie op de kaart te krijgen bij management en bestuur, is er nu ineens wetgeving die zegt dat zij al jaren weten, namelijk dat ‘locatie’ dé verbindende factor is binnen de gemeentelijke informatiehuishouding. Ontwikkelingen als 3-D, 4-D, virtual en mixed reality gaan met de komst van de Omgevingswet naar verwachting een hoge vlucht nemen. Kortom, er breken gouden tijden aan voor geo-informatici.

Ver-van-mijn-bed

Gaat het echt zo’n vaart lopen? Ik betwijfel het. Het recente uitstel van de wet helpt er in elk geval niet aan mee. Bovendien zijn de eerder genoemde technieken voor veel gemeenten nog een behoorlijke ver-van-mijn-bed show en experimenteren momenteel vooral grotere organisaties hiermee. Bij andere gemeenten ontbreekt het daarvoor aan kennis, capaciteit en middelen.
Dat is ook helemaal niet erg. We moeten tenslotte niet met z’n allen hetzelfde wiel gaan uitvinden. Bovendien worden marktpartijen straks in staat gesteld om op basis van het DSO te komen met nieuwe en innovatieve toepassingen. Dat hoeven gemeenten allemaal niet zelf te bedenken. De inzet van allerlei fancy toepassingen – hoe leuk ook – is dan ook van latere zorg.

Doe waar je goed in bent

Wat gemeenten wél moeten doen, is zorgen dat straks de benodigde informatie beschikbaar is. Uitgangspunt van het DSO is immers dat initiatiefnemers, belanghebbenden en overheden dezelfde informatiepositie hebben. Dat betekent ook dat de kwaliteit van de informatie op orde moet zijn en dat alle voor het DSO relevante data geo-gerefereerd moet zijn.
Dat zijn precies zaken waar geo-medewerkers ervaring mee hebben. Denk bijvoorbeeld maar aan de invoering van de BAG, de BGT en de Wro. Zij kunnen daarom een grote rol spelen bij het op orde brengen en beschikbaar stellen van data.

Sexy

Hoe belangrijk data ook zijn, een erg sexy onderwerp is het nog altijd niet. De meeste managers en bestuurders lopen er nog altijd niet erg warm voor. Het is daarom belangrijk uit te blijven leggen waaróm datakwaliteit zo belangrijk is en wat je er mee kunt. Ook daar liggen kansen voor de geo-medewerker. De geo-wereld staat bol van de innovatie en de mogelijkheid om gegevens te visualiseren spreken over het algemeen erg tot de verbeelding. Er zijn dan ook genoeg goede voorbeelden van innovatieve toepassingen voorhanden om anderen te overtuigen van nut en noodzaak van kwalitatief hoogwaardige informatie.

Aan de slag!

Geo-medewerkers kunnen dus vandaag al aan de slag met de invoering van de Omgevingswet: verdiep je in de materie, investeer in de kwaliteit van gegevens, zorg er voor dat alle relevante informatie is voorzien van een geo-component en laat anderen zien wat nu en in de nabije toekomst mogelijk is. Daarmee biedt de Omgevingswet niet alleen kansen voor de geo-afdeling, maar draagt de geo-afdeling ook in belangrijke bij aan een succesvolle invoering er van.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze blog of wilt u er gewoon eens van gedachten over wisselen? Bel of mail me dan: 06 54 74 38 47, lucaarts@kcomgevingswet.nl.

Luc Aarts

Terug naar overzicht