Ruimtelijke Ontwikkeling

Database juridische begrippen Omgevingswet beschikbaar

 • Laatst gewijzigde datum:2 jul 2020
 • Oorspronkelijke publicatiedatum:2 jul 2020
 • Onderwerp:Implementatie algemeen
 • Auteur:Redactie
 • Aantal views:742

Database juridische begrippen Omgevingswet beschikbaar

VNG heeft een gemeentelijke begrippenlijst ontwikkeld. Deze kan gebruikt worden bij het toepassen van begrippen bij het opstellen van een…

Lees verder

Webinars Omgevingswet in november

 • Laatst gewijzigde datum:7 nov 2019
 • Oorspronkelijke publicatiedatum:7 nov 2019
 • Onderwerp:Implementatie algemeen
 • Auteur:Redactie
 • Aantal views:981

Webinars Omgevingswet in november

In november kunt u live deelnemen aan twee webinars van de VNG die u op weg helpen bij de invoering…

Lees verder

Totstandkoming Omgevingsvisie Overbetuwe 2040

 • Laatst gewijzigde datum:1 okt 2019
 • Oorspronkelijke publicatiedatum:1 okt 2019
 • Onderwerp:Implementatie algemeen
 • Auteur:Harrie Dahlmans
 • Aantal views:1903

Totstandkoming Omgevingsvisie Overbetuwe 2040

Begin 2017 is de gemeente Overbetuwe begonnen met het opstellen van een Omgevingsvisie. Die Omgevingsvisie is in drie fasen in co-creatie tot stand gekomen: Agendering (Omgevingsagenda), Hoofdlijnen (Omgevingsmanifest) en Verdieping (Omgevingsvisie). Betrokken burgers leverden inbreng en advies. Alle individuele reacties zijn teruggebracht tot de kern en vertaald naar ambities voor het collectief en de toekomst. Op 17 september 2019 is de uiteindelijke Omgevingsvisie Overbetuwe 2040 besproken met de gemeenteraad, als onderdeel van de definitieve vaststelling van deze visie.

Lees verder

Klimaatadaptatie in de Omgevingswet

 • Laatst gewijzigde datum:25 jun 2019
 • Oorspronkelijke publicatiedatum:25 jun 2019
 • Onderwerp:Implementatie algemeen
 • Auteur:Redactie
 • Aantal views:1014

Klimaatadaptatie in de Omgevingswet

De Omgevingswet biedt een aantal nieuwe instrumenten en richt zich op een andere meer integrale en gebiedsgerichte aanpak. De City Deal Klimaatadaptatie publiceerde een document over klimaatadaptatie in de Omgevingswet.

Lees verder

GGD GHOR Nederland tevreden over NOVI, maar ook bezorgd over de uitvoering

 • Laatst gewijzigde datum:25 jun 2019
 • Oorspronkelijke publicatiedatum:25 jun 2019
 • Onderwerp:Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Auteur:Redactie
 • Aantal views:1045

GGD GHOR Nederland tevreden over NOVI, maar ook bezorgd over de uitvoering

Op 20 juni publiceert minister Ollongren de concept- Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De duurzame ambities uit de NOVI sluiten goed aan bij de visie van GGD GHOR Nederland, namelijk dat de gezondheid van mensen in belangrijke mate wordt bepaald door hun leefomgeving.

Lees verder