Totstandkoming Omgevingsvisie Overbetuwe 2040

 • Implementatie algemeen
 • Participatie
 • Ruimtelijke Ontwikkeling
 • 1 oktober 2019
 • 2068 BEKEKEN
 • 0 Likes
Harrie Dahlmans

De nieuwe Omgevingswet bundelt vanaf 2021 alle regels voor de leefomgeving, om meer inzicht en samenhang te creëren bij de regels over onze fysieke leefomgeving. Op die wijze ontstaat er een meer integrale benadering van de ruimte om ons heen. De Omgevingsvisie is een strategisch document dat de ambities gericht op de toekomst bevat voor de kwaliteit van onze leefomgeving en richt zich op de hoofdlijnen, die verder worden uitgewerkt naar concrete uitvoeringsprogramma’s, ondersteund door logische regels in één samenhangend Omgevingsplan.

Begin 2017 is de gemeente Overbetuwe begonnen met het opstellen van een Omgevingsvisie. Die Omgevingsvisie is in drie fasen in co-creatie tot stand gekomen: Agendering (Omgevingsagenda), Hoofdlijnen (Omgevingsmanifest) en Verdieping (Omgevingsvisie). Betrokken burgers leverden inbreng en advies. Alle individuele reacties zijn teruggebracht tot de kern en vertaald naar ambities voor het collectief en de toekomst. Op 17 september 2019 is de uiteindelijke Omgevingsvisie Overbetuwe 2040 besproken met de gemeenteraad, als onderdeel van de definitieve vaststelling van deze visie. Deze Omgevingsvisie geeft richting aan de nog op te stellen programma’s en het Omgevingsplan. De programma’s zullen in een latere fase samen met de samenleving worden uitgewerkt.

Voor de totstandkoming van deze Omgevingsvisie heeft men gebruik gemaakt van de volgende werkvormen:

Fase 1: Omgevingsagenda (Agendering)

 • Rollend Overbetuwe: met een bouwkeet de kernen in.
 • Gastlessen: gesprekken met leerlingen van basis- en middelbare scholen.
 • Inloopavond: gesprekken met inwoners, ondernemers en organisaties.
 • Interviews: interviews met verenigingen, organisaties en bedrijven.

Fase 2: Omgevingsmanifest (Hoofdlijnen)

 • Debatwedstrijd middelbare scholieren: debat tussen scholieren van diverse scholen.
 • Overbetuwe café’s: gesprekken in de 8 dorpen.
 • Inloopbijeenkomst: feedback verkrijgen op de ontvangen inbreng.

Fase 3: Omgevingsvisie (Verdieping)

 • Verdiepingssessie regio: gesprek met mede-overheden uit de regio.
 • Verdiepingssessie buitengebied: gesprekken met betrokkenen over de functieverandering in het buitengebied.
 • Interviews bedrijven: gesprekken over ondernemerschap in de toekomst en de rolinvulling.
 • Werkplaats programma: oefening om te komen tot handvaten voor het vormgeven en uitvoeren van programma’s aan de hand van het thema energietransitie.

Daarnaast waren er doorlopend informatiesessies en communicatie-uitingen over de voortgang van het proces en de tussenresultaten. Het ontwerp van de Omgevingsvisie lag ter inzage tijdens de inspraakperiode van 9 mei tot en met 19 juni 2019.

Voor meer informatie over ‘Omgevingsvisie Overbetuwe 2040” en de totstandkoming van die Omgevingsvisie, zie www.overbetuwe2040.nl.

 

 

 

Harrie Dahlmans

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht