Twisteren met het lagenmodel

  • 6 december 2018

Invoering van de Omgevingswet bij een bevoegd gezag beïnvloedt alle aspecten van dienstverlening en bedrijfsvoering. Hoe houd je daar grip op? En op de samenhang daartussen? Eén van de instrumenten is het door de VNG ontwikkelde zogenaamde ‘Lagenmodel Omgevingswet’.

0 Likes