Stroomversneller informatievoorziening Omgevingswet

  • 20 mei 2019

“Het doel van de nieuwe informatievoorziening Omgevingswet is dat inwoners, initiatiefnemers en andere stakeholders uiteindelijk een gelijke informatiepositie krijgen als bevoegde gezagen en dat zij op digitale en efficiënte wijze tot de gewenste omgevingsinformatie kunnen komen via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).”

De Omgevingswet per 1-1-2021 komt snel dichterbij. Behalve grote beleidswijzigingen vraagt de informatievoorziening veel aandacht van gemeenten. Aansluiting op het DSO heeft tevens gevolgen voor gegevens, processen en applicaties.

Kenniscentrum Omgevingswet helpt organisaties op weg zodat kan worden voldaan aan de Omgevingswet. Ervaren adviseurs begeleiden de organisatie bij de stroomversneller. We maken gebruik van VNG-documentatie, zoals de handreiking en checklist informatievoorziening Omgevingswet en de GEMMA doelarchitectuur Omgevingswet.

Met de stroomversneller krijgt de organisatie overzicht en inzicht in de werkzaamheden die voor inwerkingtreding Omgevingswet gerealiseerd moeten worden.

Stroomversneller Informatievoorziening Omgevingswet

 

0 Likes