Samenwerken onder de Omgevingswet vraagt om gedeelde informatie

  • 7 februari 2019

Het uitvoering geven aan de Omgevingswet vraagt al snel samenwerking tussen initiatiefnemers, belanghebbenden, bevoegde gezagen en hun ketenpartners zoals omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s. Hoe regel je dat?

0 Likes