Samenwerken is activeren

  • 27 maart 2019

In de afgelopen 10 jaar hebben de gemeenten van allerlei kleine en grotere transities doorgemaakt. Denk hierbij aan digitalisering, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Sociaal Domein e.a. Toch is vaak de inhoud niet de grootste opgave van de verandering…

0 Likes