Opruimen en archiveren als voorbereiding op de Omgevingswet

  • 2 juli 2020

Tijd om op te ruimen? Met de verschuiving van de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet is het nu een mooi moment om te ordenen en kijken wat bewaard moet blijven.

0 Likes