De Omgevingswet en machtsverdeling

  • 24 april 2019

Interessant is om de Omgevingswet te bezien vanuit het rechtsstatelijke beginsel van de machtsverdeling. Op deze wet is namelijk in het licht van dit beginsel – alsmede (en daarmee samenhangend) in het licht van het belang van democratische legitimatie – stevige kritiek geuit.

0 Likes