Leg afspraken omtrent Omgevingswet nu al vast

  • 22 januari 2018

De Omgevingswet betekent ook een meer integrale benadering tussen (keten)partners. Dat vraagt om het maken van afspraken. Hoewel er nog altijd sprake is van onduidelijkheden op een aantal gebieden, kan het alleen maar verstandig zijn om al met elkaar in gesprek te gaan over het maken van afspraken.

0 Likes