Welke invloed heeft de Omgevingswet op de aanleg van kabels en leidingen?

  • Ruimtelijke Ontwikkeling
  • Wet- en regelgeving
  • 24 oktober 2017
  • 971 BEKEKEN
  • 0 Likes

Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen gaan geregeld gepaard met een verandering van de ondergrondse infrastructuur. Indien een gemeente bijvoorbeeld een bepaald project wil (laten) realiseren, dan dient de ondergrond veelal eerst bouwrijp te worden gemaakt, waarbij soms ondergrondse kabels en leidingen moeten worden verwijderd. Tevens voorziet de Omgevingswet niet alleen de regulering van de fysieke leefomgeving bovengronds, maar ook ondergrondse aangelegenheden behoren tot de materie van de Omgevingswet.

Dit betreft een complex en inhoudelijk onderwerp. Voor geïnteresseerden is het gehele (inhoudelijke) stuk te raadplegen via deze link.  Om het overzicht te bewaren zet deze verkorte bijdrage enkel uiteen of de mogelijkheden ten aanzien van ondergrondse aangelegenheden complexer en/of uitgebreider worden met de komst van de Omgevingswet of vergemakkelijkt worden.

Het huidige regime

Onder het ‘huidige regime’ bestaan er meerdere juridische mogelijkheden om kabels en leidingen in de grond te hebben. Deze kunnen in de grond liggen op basis van: (i) een obligatoir recht (ii) een zakelijk recht (iii) een gemeentelijke vergunning en (iv) een gedoogplicht zoals bedoeld in de Belemmeringenwet Privaatrecht.

Het nieuwe regime: veranderingen gedoogplicht

 

Er zijn meerdere regimes voor de aanleg en het hebben van kabels en leidingen. De Omgevingswet zal slechts één van deze regimes beïnvloeden, en dat is het ligrecht op basis van een gedoogplicht. In de Omgevingswet is namelijk een apart hoofdstuk gewijd aan gedoogplichten (hoofdstuk 10).

De procedure tot het verkrijgen van een gedoogplicht zal sterk worden vereenvoudigd, waarbij de algemene uniforme voorbereidingsprocedure van toepassing is. De ouderwetse voorafgaande procedures bij de Kroon tot het verkrijgen van een concessie en een erkenning komen daarmee te vervallen. Dat is met name goed nieuws voor (de eigenaren van) die kabels en leidingen die niet in een wettelijke regeling zijn aangemerkt als openbaar werk van algemeen nut. Ten aanzien van de inhoud van de gedoogplicht sluit de Omgevingswet nauw aan bij de BP en de daarop gebaseerde jurisprudentie, waardoor er inhoudelijk gezien voor de aanleg van kabels en leidingen in zoverre weinig nieuws onder de zon is.

 

Bron: Omgevingsweb

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht