Ophef Watertoets Omgevingswet

  • Implementatie algemeen
  • Wet- en regelgeving
  • 23 maart 2017
  • 737 BEKEKEN
  • 0 Likes

De watertoets voor bouwprojecten en andere ruimtelijke plannen moet als verplichting worden opgenomen in de omgevingswet. Anders vervalt de urgentie –en daarmee de drang tot innovatie- om de gevolgen van de projecten voor het watersysteem te minimaliseren.

Huidige watertoets

De watertoets vloeit voort uit het Bestuursakkoord Water (2011) waarin werd afgesproken dat het Rijk, de waterschappen, provincies en gemeenten bij alle relevante ruimtelijke plannen (zoals bestemmingsplannen en structuurvisies) van te voren samen om tafel gaan zitten om de gevolgen voor het watersysteem te bekijken. De toets is juridisch vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening en Besluit ruimtelijke ordening. Toetsing is daarmee nu al verplicht bij (ontheffingen voor) bestemmingsplannen, inpassingsplannen, projectbesluiten en buiten toepassing verklaren van een beheersverordening.

Niet in omgevingswet

Maar in de nieuwe omgevingswet wordt de toets niet meer met zoveel woorden genoemd. Reden voor de Unie van Waterschappen om te vrezen voor het verplichte karakter ervan. De bouwers vallen de schappen daar nu in bij: ‘Zonder verplichting vervalt de urgentie om rekening te houden met het waterbeheer. Maar gezien de klimaatverandering en het steeds extremer weer is de tijd van vrijblijvenheid voorbij. Goed waterbeheer is nu eenmaal een basis voorwaarde voor het voortbestaan van Nederland,’ aldus een woordvoerder in een toelichting op de verklaring van Verhagen.

Lees het gehele artikel afkomstig uit het Binnenlands Bestuur.

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht