Voorsorteren op het Omgevingsplan: wat kan in de APV?

  • Bestuur & Management
  • Implementatie algemeen
  • Ruimtelijke Ontwikkeling
  • Vergunning, Toezicht & Handhaving
  • Wet- en regelgeving
  • 30 maart 2018
  • 3479 BEKEKEN
  • 1 Likes
Redactie

Op veel plekken in Nederland wordt al volop geëxperimenteerd met de Omgevingswet. Dat betekent ook dat er wordt nagedacht over de nieuwe positie van lokale wetgeving in het omgevingsplan, een van de instrumenten van de nieuwe wet. Wat veel gemeenten nog niet weten is dat het ook gevolgen heeft voor de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Inspiratiegids

In een recentelijk verschenen inspiratiegids van het Ministerie van I&M (oktober 2017) is een handig lijstje opgenomen met voorbeelden van lokale verordeningen die in het Omgevingsplan terecht komen.

Moeten worden opgenomen in omgevingsplan
Voorbeelden hiervan zijn de gebiedsaanwijzingen samenhangende met regels over evenementen, markten, prostitutie, vuurwerk; zoneringen wat betreft de milieuplanologische aspecten zoals plaatsgebonden risico externe veiligheid, geluid, geur, (2.2 Wabo)

Mogen niet worden opgenomen in Omgevingsplan
Burgemeester is bevoegd gezag of het eigen regelgevende bevoegdheid (openbare orde en veiligheid en veiligheid bij evenementen, verordening op de kansspelen, delen van de APV)

Kunnen worden opgenomen in het Omgevingsplan
Voorbeelden hiervan zijn de variabele plaatsgebonden regels waarbij de burgemeester niet het bevoegd gezag is (opstelling marktkraam enz.), de persoonsgebonden regels (toewijzing marktplaats op basis van anciënniteit).

In de APV zitten ook veel onderwerpen die niet onder de bevoegdheid van de burgemeester vallen. Denk bijvoorbeeld aan de volgende onderwerpen: bruikbaarheid en aanzien weg, betreden van plantsoenen, rijden over bermen, bepalingen over dieren (deels), bescherming milieu, natuurschoon en uiterlijk aanzien, parkeren, standplaatsen ambulante handel, openbaar water, crossterreinen. Deze onderwerpen mogen dus in het Omgevingsplan. Het is daarbij echter wel een afweging die het lokaal bestuur moet  maken, of zij deze liever in een Omgevingsplan of APV zien terugkomen. Dat kan leuke discussies opleveren en vraagt om een zorgvuldige afweging.

Conclusie

Gemeenten doen er goed aan om uit te gaan sorteren welke lokale wet- en regelgeving zij hebben en wat er, inhoudelijk, daarvan wijzigt. Nu is een mooi moment om te kijken naar overbodige regelgeving, of in een aantal gevallen dubbele regelingen. Gebruik daarvoor de welbekende regelingenbank en je krijgt vrij gauw een duidelijk beeld van de verordeningen waar iets mee kan gebeuren zodra de contouren van het Omgevingsplan zichtbaar worden.

Vergis je niet, de APV blijft een krachtig instrument, dat zelfstandig blijft bestaan en een functie kent, het Omgevingsplan kan het alleen maar versterken. Echter, zal wel per verordening moeten worden bekeken wat er van over blijft. Wat je noemt, een uitdaging.

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met Daniel van Schijndel via info@kcomgevingswet.nl of 06-30797680.

Redactie

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht