Van vergunnen naar gunnen!

  • Dienstverlening
  • Implementatie algemeen
  • Organisatie
  • Participatie
  • Vergunning, Toezicht & Handhaving
  • 5 oktober 2016
  • 1436 BEKEKEN
  • 0 Likes
Yvonne Halman

De decentralisaties in het sociaal domein zijn nog niet afgerond en de volgende majeure opdracht ligt al weer klaar: de invoering van de nieuwe Omgevingswet.

Lessons learned?
De gemeente heeft de afgelopen jaren veel werk verzet bij de decentralisaties. Binnen de gemeente én daarbuiten zijn nieuwe werkprocessen geïmplementeerd. Deze herschikking vroeg om een structuur- en cultuurverandering. Dit proces ging met vallen en opstaan. Tussentijds zijn er zowel bij diverse samenwerkingsverbanden als vanuit het Rijk aanpassingen gedaan. Het ruimtelijke domein vraagt ook om een integrale benadering: zowel vanuit het publieke domein als bij de initiatiefnemers. De ervaringen kunnen meegenomen in het plan van aanpak voor invoering van de Omgevingswet.

Plannen
De wet zal naar verwachting in 2019 in werking treden. Dat lijkt ver weg, maar als er nu al ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente zijn is het raadzaam de nieuwe Omgevingswet als uitgangspunt van handelen te nemen.

Van vergunning naar toetsing
Het adagium van de Omgevingswet is ‘ja, mits..’ in plaats van ‘nee, tenzij..’. Door de kaderstelling vooraf is vergunningverlening niet meer nodig. Het wordt gegund als de initiatiefnemer aan de kaders voldoet. Dit wordt achteraf getoetst, dus niet meer vergunnen maar gunnen! Dit betekent een geheel nieuwe opzet van de ruimtelijke processen binnen gemeenten. Nieuwe werkwijzen, meer integraal en andere competenties voor de vergunningverleners.

Organisatie in beweging
Op tijd starten met een majeure operatie als deze is raadzaam. Dit biedt de medewerkers de mogelijkheid zelf mee te bewegen naar een andere rol. Om dit systematisch te doen is een voorbeeld Plan van Aanpak ontwikkeld. Mijn advies is daarnaast ook de impact voor de individuele medewerker direct in beeld te brengen. Dan kunt u samen met hen van vergunnen naar gunnen.

Meer weten?
Voor informatie kunt u contact opnemen met Yvonne Halman, adviseur KenniscentrumOmgevingswet.nl, via tel.nr. 06 25 57 60 03 of via e-mail: yvonnehalman@kcomgevingswet.nl

Yvonne Halman

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht