Van Jurist naar Regel Analist

  • Dienstverlening
  • Implementatie algemeen
  • Informatievoorziening
  • Wet- en regelgeving
  • 11 mei 2021
  • 1451 BEKEKEN
  • 0 Likes
Kim Yen Kim

Al 4 jaar werk ik voor Rijkswaterstaat als Regel Analist voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), maar ik krijg vaak de vraag: wat doet een Regel Analist eigenlijk? In 2010 begon ik als juridisch analist voor de Omgevingsloket Online (OLO1) waar ik wetgeving analyseerde, interpreteerde en vervolgens herschreef tot begrijpbare instructies. Mijn analyses werden vervolgens gebruikt als input door programmeurs die de OLO1 aan het bouwen waren. Na het opleveren van die analyses was ik zelf verder niet meer betrokken bij de verdere bouw ervan.

Uiteraard was ik toen zelf erg benieuwd naar de verder ontwikkeling van de OLO1, maar de bouw behoorde toen echt nog tot het domein van de programmeurs. Mijn rol was die meer van controleur: ervoor zorgen dat de wetteksten correct werden geïnterpreteerd en correct zouden worden gebruikt bij de bouw van de OLO1.

Zelf bouwen

Wat ik tegenwoordig doe bij Rijkswaterstaat, ligt voor mijn gevoel in het verlengde van wat ik in het verleden heb gedaan als juridisch analist. Het grote verschil voor mezelf is dat ik niet meer de juridische analyses verricht maar aan bouwkant zit. Analyses van de toepasselijke wetgeving worden nog steeds gemaakt en dat is ook noodzakelijk omdat wat ik uiteindelijk ga bouwen wel juridisch moet kloppen.
Mijn collega’s inhoudelijke deskundigen bij Rijkswaterstaat analyseren de toepasselijke wetsartikelen die bij een activiteit horen en leveren mij de noodzakelijke bouwblokken aan in de vorm van stukjes geannoteerde zinnen of zinsdelen. Met behulp van deze annotaties ga ik aan de slag met het bouwen van de vragenbomen.

Regel Analist

Maar terugkomend op de originele vraag: wat doet een Regel Analist eigenlijk?
Hierop kan ik geen makkelijk en eenduidig antwoord geven: het helpt als je een juridische achtergrond hebt zodat je de context van wat er in de wet staat beter begrijpt. Belangrijker is dat je analytisch bent en een goed gevoel hebt voor logica. Het maken van vragenbomen is eigenlijk een soort puzzel die je moet oplossen volgens bepaalde instructies (vragen) en bouwstenen (annotaties). En zoals elke puzzel niet gelijk is, is ook geen vragenboom gelijk en net als een puzzel bevat elke puzzel andere uitdagingen. Soms gaat het om een technisch issue: kan een vragenboom wel op zo’n manier worden gebouwd? Kan de technologie dat aan? Maar het kan ook om een inhoudelijk kwestie gaan: welke vraag moet eerst worden gesteld? Is de uiteindelijke vragenboom te begrijpen voor een gemiddelde burger? Moeten we een bestaande oplossing verder uitwerken of een nieuwe oplossing verzinnen.

Wat ik niet verwacht had, is dat mijn werk als Regel Analist bij Rijkswaterstaat zo dynamisch is. Uiteraard moet ik de vragenboom zelf bouwen, maar voordat je gaat bouwen bespreek en toets ik vaak mijn vragen of uitwerkingen met andere collega’s en dat kunnen andere Regel Analisten zijn, maar ook andere inhoudelijke deskundigen van de Omgevingswet of IT-ers zoals programmeurs en testers. Het is echt teamwork en dat maakt mijn werk als Regel Analist bij Rijkswaterstaat constant interessant en uitdagend.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kim Yen Kim, expert Kenniscentrum Omgevingswet en adviseur bij Telengy, info@telengy.nl of 040 290 12 12.

 

 

Kim Yen Kim

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht