Update bestuurlijke afwegingsruimte & flexibiliteit voor gemeenten

  • Ruimtelijke Ontwikkeling
  • Wet- en regelgeving
  • 14 augustus 2017
  • 813 BEKEKEN
  • 0 Likes

Eén van de centrale thema’s in het kader van de nieuwe Omgevingswet is flexibiliteit en – als onderdeel daarvan – bestuurlijke afwegingsruimte. Veelbetekenend in dit verband zijn de debatten over de consultatieversies van de AMvB’s in de Tweede en Eerste Kamer eerder dit jaar, waarin uitvoerig over de wenselijkheid en waarborgen van flexibiliteit en bestuurlijke afwegingsruimte is gediscussieerd. Tijd voor een update in een bericht van Marloes Brans.

Hierbij worden onder meer de volgende vernieuwingen aangestipt:

  • “Vrije regelruimte” voor gemeenten; er bestond discussie over in hoeverre de gemeente in het omgevingsplan naast onderwerpen die zij ingevolge het Bkl verplicht moet regelen. Gemeenten kunnen in het omgevingsplan ook regels stellen over onderwerpen waarover geen instructieregels zijn opgenomen in dit besluit. Denk hierbij aan: kwaliteit van de architectuur, lichthinder, windhinder, bezonning, stedelijk groen en recreatiemogelijkheden.
  • Overigens introduceert de wetgever in dit verband weer een nieuwe term, namelijk “schuifruimte”, die de ruimte weergeeft voor gemeenten om regels op te nemen in het omgevingsplan, geïnspireerd door de “schuifjes” op het Mengpaneel milieu.
  • Bij het vaststellen in het omgevingsplan van aanvullende of afwijkende omgevingswaarden voor lucht of water (die alleen strenger kunnen zijn) worden “de economische effecten betrokken”; zoals de effecten op het vestigingsklimaat, werkgelegenheid en bereikbaarheid.

Raadpleeg hier de gehele bijdrage.

Bron: Omgevingsweb

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht