Mogelijk uitstel Omgevingswet bevestigt complexiteit en noodzaak van het gehele proces!

  • Implementatie algemeen
  • 6 juli 2017
  • 664 BEKEKEN
  • 0 Likes

In het Binnenlands Bestuur is een artikel verschenen met betrekking tot het uitstellen van de Omgevingswet tot 1 juli 2020.
Het artikel spitst zich toe op twee mogelijke oorzaken:

  1. Enerzijds blijkt de totstandkoming van de wet nóg complexer dan gedacht.
  2. Daarnaast is het de vraag of gemeenten voldoende zijn toegerust om in 2019 met de Omgevingswet aan de slag te gaan.

Daarentegen wil minister Schultz van Haegen geen uitstel bevestigen. Tevens ligt het proces formeel nog op schema. Afgelopen maand werden de vier AMvB’s behandeld in de Eerste Kamer. Als volgende stap worden die, samen met de Invoeringswet, ter consultatie aangeboden aan de Raad van State.

Wat ligt er niet op schema?
Dit neemt niet weg dat er nog een aantal hobbels vermeden moeten worden. Dit betreft onder meer de verhouding tussen het Rijk en de regionale overheden en de invulling van burgerparticipatie. Complicerende factor daarbij is de oplevering van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Eind vorige maand kwam er nog een reden bij waarom uitstel van de Omgevingswet onafwendbaar lijkt. Om de invoering van de wet eenvoudiger te maken, werden twee domeinen in eerste instantie erbuiten gelaten: grond- en natuurbeleid. Die moesten in 2018 via een Aanvullingswet alsnog worden ingeschoven. Vorige maand bracht de Raad voor de Leefomgeving en Infrasctructuur (RLI) advies uit over het gronddeel. De RLI stelt in het rapport ‘Grond voor gebiedsontwikkeling’ vast dat de Aanvullingswet te weinig aansluit op de filosofie van de Omgevingswet. Ook biedt de wet de gemeenten onvoldoende instrumenten om het grondbeleid een lokale invulling te geven en moet de Aanvullingswet een betere verdeling van kosten en baten bij grondexploitaties mogelijk maken. Voor de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur is uitstel van Aanvullingswet met één of twee jaar tot 2020 of 2021 daarom ‘een reële optie’.

Achterover leunen? Nee, juist niet!
De huidige programma-managers en projectleiders Omgevingswet zullen beamen dat het proces tot dusver niet bepaald soepel verloopt. Het is lastig om de mensen te motiveren en draagvlak te creëren. Niemand weet waar de Omgevingswet over gaat of heeft vaag iets vernomen over een samenvoeging van wetten en een nieuwe taak voor het ruimtelijk domein. Daarentegen weet iedereen de projectleider te vinden als er een mogelijk uitstel van de wet wordt aangekondigd. ‘Zie je nou wel, het is niet haalbaar het wordt pas 2020 dus we hebben nog wel even. Ik leun nog even achterover!’

Voor de projectleiders en programmamanager zal uitstel van de wet een doorn in het oog zijn. Desalniettemin wijst uitstel juist op de complexiteit van dit proces en de tijd die nodig is om de wet – die hoe dan ook vroeg of laat inwerking zal gaan treden – en de houding die van de bestuurders en medewerkers wordt verwacht om de wet wél tot een succes te maken. Kortom, achterover leunen heeft geen zin. Dit betekent opnieuw de medewerkers en de bestuurders motiveren en confronteren met de hobbels van de wet. Mocht de minister de wet uitstellen, dan bevestigt dit het verhaal van de programmamanager en de projectleiders dat er een hoop moet gebeuren en dat daar veel tijd voor nodig is. De wet mag dan wel worden uitgesteld, maar vroeg of laat wordt een ieder met de nieuwe wetgeving en werkwijze geconfronteerd. Tijdige voorbereiding helpt ons allen om dit proces zo soepel mogelijk te laten verlopen.

In het najaar komt de minister met een nieuwe planning. De minister benadrukt dat ‘de einddatum voor de implementatie blijft staan.’

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht