Uitgelicht: Katern Gemeentelijk Applicatiearchitectuur Omgevingswet

  • Implementatie algemeen
  • Informatievoorziening
  • 6 september 2018
  • 1556 BEKEKEN
  • 0 Likes
Ton de Wit

Na een hete zomerperiode begint Nederland weer goed op stoom te komen. In de afgelopen maanden is er uiteraard het nodige gebeurd, ook op het gebied van de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Zo is eind juni het katern Gemeentelijke Applicatiearchitectuur Omgevingswet gepubliceerd, gebaseerd op de bekende GEMMA-architectuur. Graag brengen we dit nog even onder de aandacht.

Het katern geeft gemeenten inzicht in de functionaliteiten die zij nodig hebben om de Omgevingswet op goede wijze te kunnen implementeren. Het is daarmee ook een bruikbaar instrument om te inventariseren wat er inmiddels aanwezig is en wat er nog ontbreekt of aangepast moet worden. Uiteraard zijn de te maken keuzes mede afhankelijk van de ambities en mogelijk nog te maken keuzes op bestuurlijk niveau. Het is echter verstandig om parallel daaraan een goed beeld te hebben van de huidige situatie en de te verwachten impact op de informatievoorziening en applicaties.

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Het katern geeft als eerste inzicht in de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het DSO, zowel vanuit GEMMA, zaakgericht werken en Common Ground als vanuit het DSO-LV.

Vervolgens gaat het katern in op de voor de Omgevingswet relevante (GEMMA-) referentiecomponenten. Daarbij wordt onder andere een onderscheid gemaakt in:

  • componenten die op termijn vervangen worden;
  • componenten die nieuw zijn;
  • componenten die gewijzigd moeten worden.

Ook biedt het inzicht in de relevante DSO- en GDI-componenten en -services waarmee gemeenten een koppeling moeten gaan leggen. De componenten worden tot slot in het Common Ground lagenmodel gepositioneerd.

Functionele eisen

Ten tweede wordt in het document een eerste aanzet gegeven voor de functionele eisen (requirements) waar de verschillende componenten aan moeten voldoen. Hierbij kan het gaan om componenten voor omgevingsbeleid, regelbeheer, toepasbare regels en de componenten voor vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Tot slot bevat het katern een overzicht van alle relevante standaarden en koppelingen. Daarbij zijn schema’s uitgelicht waarin zichtbaar is welke koppelingen met welke standaarden gaan werken. Al met al een waardevol document voor iedereen die aan de slag moet met de informatievoorziening voor de Omgevingswet.

Voor meer informatie, zie: Katern Gemeentelijk Applicatiearchitectuur Omgevingswet

Zie ook onze eerdere publicatie: Impactanalyse informatievoorziening omgevingswet

 

 

Ton de Wit

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht