Toepasbare regels NU laten leiden tot verbetering

  • Dienstverlening
  • Implementatie algemeen
  • Informatievoorziening
  • Wet- en regelgeving
  • 8 juli 2021
  • 408 BEKEKEN
  • 0 Likes
Anne-Marie Bruggert

Iedereen die er mee heeft geoefend zal het bevestigen. Het uitwerken van toepasbare regels leidt tot beter beleid, meer inbedding van ervaringen vanuit toezicht en handhaving en eenvoudiger te begrijpen communicatie voor de burgers. Driedubbele winst. Die wilt u eigenlijk nu al zoveel mogelijk pakken. Maar hoe?

Toepasbare regels bestaand beleid

Er zijn twee basisroutes voor digitale informatie: de website van de gemeente en het Omgevingsloket. Gemeenten laten hun meldingen en aanvragen lopen via een mix van beide routes. Toepasbare regels sluiten hierop aan met de inhoudelijke checkregels en de indieningsvereisten. Die indieningsvereisten zijn nu vaak al goed ingeregeld via de beide routes, dit is immers de bestaande werkwijze. Wel blijkt er uit de eerste oefeningen volop ruimte voor verbetering van de inhoudelijke checkregels.

Een van de redenen is dat burgers moeten gaan zoeken in verschillende beleidsnota’s (zoals de APV, bestemmingsplannen en de welstandsnota) om te bepalen welke regels er voor hun situatie gelden. In oefensessies rondom toepasbare regels van bestaand beleid is mij het volgende opgevallen:

Alle beleids- en juridische regelstukken geven het totaalbeeld, terwijl je als burger geïnteresseerd bent in twee vragen: mag het en wat moet ik doen om het te mogen?

In toepasbare regel termen is dat de uitkomst toepassingsvrij. Ook de uitkomst informatieplicht en meldingsplicht vragen om veel duidelijkheid en zekerheid voor de burger. De conclusie vergunningplicht betekent dat de aanvrager een uitgebreider en vaak wat complexer traject ingaat. Voor de toepasbare regels betekent dit dat de checkregels goed en trefzeker moeten toeleiden naar toepassingsvrij / informatieplicht / meldingsplicht.

Winstpunten

Hoe kan de burger en organisatie nu al plezier beleven van de mogelijke winstpunten? Eerste winstpunt is de informatie presenteren in opeenvolgende vragen op de website (of invoeren in het OLO). Tweede winstpunt is het toevoegen van een informatieve kaart zodat het een stuk duidelijker wordt waar de verschillen zitten in het beleid rondom bomen kappen, tijdelijke objecten plaatsen of dakkappellen plaatsen. Derde winstpunt bleek het lostrekken van de inhoudelijke checkregels van de algemene regels (de specifieke zorgplicht rondom de activiteit). Deze blijven gelden voor alle conclusies. En, als bonus, u kunt de burger vast op de elementaire participatieverplichting attenderen: vertel uw buren wat u van plan bent.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne-Marie Bruggert, adviseur bij Telengy, via tel. nr. 06 31 96 90 34 of via e-mail: am.bruggert@telengy.nl.

 

Anne-Marie Bruggert

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht