Spring in dat zwarte gat!

  • 3 oktober 2018
  • 1505 BEKEKEN
  • 0 Likes
Dirk Moree

De begin dit jaar overleden bekende wetenschapper Stephen Hawking zei ooit op een congres: ‘Als je het gevoel hebt dat je in een zwart gat zit, geef dan niet op, er is een weg uit een zwart gat.’

Als je als gemeente bezig bent met de voorbereidingen van de Omgevingswet, dan zou dat gevoel van een zwart gat je kunnen bekruipen. Het fenomeen lijkt oneindig groot, heeft een enorme zwaartekracht en dreigt alle energie op te slorpen. In deze blog vertellen Dirk Moree van Telengy en Theo Timmermans van Haute Equipe over hun ervaringen met het springen in een zwart gat.

Moed, professionaliteit en leiderschap

De afgelopen jaren is bij gemeenten veel ervaring opgedaan met nieuwe wetgeving. Theo en Dirk weten nog, uit hun gezamenlijk verleden bij dezelfde softwareleverancier, dat de nieuwe Comptabiliteitswet rond de gemeentelijke boekhouding ingevoerd werd. De jaren daarna volgden onder andere de wetten over de Basisregistraties GBA, WOZ, BAG, BGT, en recentelijk de drie decentralisaties in het sociaal domein. Al deze wetten hadden een forse impact op processen, informatievoorziening en automatisering. Bij de transitie in het sociaal domein kwamen daar nog zwaarwegende factoren zoals de samenwerking met ketenpartners en vaak extreme kostenproblematiek bij. Echter, het belangrijkste blijkt toch elke keer de menselijke factor. Wie springt er in dat ‘zwarte gat’ van die nieuwe wet? Dat vergt moed, leiderschap, en professionaliteit.

Dit is met de Omgevingswet niet anders, maar lijkt exponentieel gecompliceerder. Dit komt door de bestuurlijke, juridische, planologische en economische factoren en daarnaast de aspecten dienstverlening, participatie, meerjarenbegroting, personeel, organisatie, enzovoorts. De Omgevingswet lijkt dan ook de meest complexe transitie die al deze aspecten nog veel meer raakt dan we in het verleden meegemaakt hebben. Daarnaast is er door uitstel van de wetgeving ook nog onwillekeurig het gevoel ontstaan dat er nog tijd genoeg is, waardoor we nog niet ‘springen’.

Wat te doen?

Gewoon dóen; veel gemeenten hebben al een programma en soms ook al projecten benoemd. Ook zijn steeds meer gemeenten bezig met een Omgevingsvisie. Het lijkt erop dat veel gemeenten denken nog niet veel meer te kunnen doen. “De softwareleveranciers zijn nog niet klaar, dus wat kan ik?” Nou, best veel.

De Handreiking Informatievoorziening Omgevingswet, bijbehorende Checklist en Roadmap, alsmede andere instrumenten van VNG Realisatie zoals de Softwarecatalogus en de GEMMA-architectuur, bieden handvatten om de huidige en toekomstige situatie verder in kaart te brengen zodat de veranderopgave voor jouw organisatie duidelijk is. Ook de status van de digitalisering en archivering van ruimtelijke plannen, de aanpassingen in de verordeningen en het opstellen van toepasbare regels, de inventarisatie van huidige vergunningen en een inschatting van toekomstige aantallen vergunningen, de innovatie van toezicht en handhaving, het invoeren of verbreden van Zaakgericht werken en Gegevensmanagement, de uitbreiding van de informatie op de eigen website: het kan allemaal NU opgepakt worden. Daarnaast legt het een fundament voor de aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet in 2019-2020.

Durft u de sprong nog niet te wagen? Bel of mail ons, wij springen mee!

Dirk Moree: dirkmoree@kcomgevingswet.nl, 06 52 04 31 45

Theo Timmermans: theotimmermans@kcomgevingswet.nl, 06 42 90 42 97

 

Dirk Moree

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht