Samenwerken is activeren

  • Implementatie algemeen
  • Informatievoorziening
  • Organisatie
  • 27 maart 2019
  • 906 BEKEKEN
  • 3 Likes
Martijn Duim

In de afgelopen 10 jaar hebben de gemeenten van allerlei kleine en grotere transities doorgemaakt. Denk hierbij aan digitalisering, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Sociaal Domein, Gemeenschappelijke regelingen zoals de uitvoeringsdiensten en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Toch is vaak de inhoud niet de grootste opgave van de verandering. De uitdaging zit meer in het organiseren van de gegevensuitwisseling tussen de verschillende partijen, organisatorisch en de besluitvorming over het onderwerp vragen veel tijd. En als laatste komt vaak de verandering voor de individuele medewerker. Wat vraagt de verandering in houding & gedrag en dan ook nog in discipline.

Een van de grootste veranderingen die nog boven de markt hangt is de komst van de Omgevingswet. De opgave is omvangrijk waarbij zelf genoemd is dat het de grootste wijziging is sinds de herziening van het burgerlijk wetboek. Op alle terreinen moeten wijzigingen doorgevoerd worden wat ook voor de bovengenoemde transities is gedaan. Maar bij de invoering van de Omgevingswet hebben we ook nog eens te maken met andere overheden die vanuit hun rol iets te maken (kunnen) hebben met de betreffende aanvraag.

Samenwerken in de keten

Iets wat er binnen de overheidswereld in meer en minder mate gedaan wordt is het samenwerken. Ik hoor zelden dat de komst van de Omgevingswet wordt aangegrepen om vanuit verschillende invalshoeken de wetswijziging aan te pakken. Er zijn enkele samenwerkingsverbanden ontstaan maar dan vaak op een eenzijdige thema’s als beleid, besluitvorming, informatie of automatisering. Een integrale aanpak in de keten zie ik nauwelijks succesvol van de grond komen.

En als er dan al samengewerkt wordt zou een ketentest de oplossing zijn om proefondervindelijk vast te stellen of wat met elkaar verzonnen en opgetuigd is werkt. Op basis van enkele casussen kan getest worden op welke punten verbetering nodig is. Op basis van deze test worden verbeteringen doorgevoerd en zou de test na enkele weken opnieuw uitgevoerd kunnen worden.

Hoe past het beleid op elkaar? Hoe wisselen we de nodige gegevens met elkaar uit. Wie zorgt voor een eenduidige opslag van de gegevens. En hoe zorgen we dat we niet weer een nieuwe handhavingszaak aan het creëren zijn.

Zo maar eens een paar vragen waar juist nu de tijd voor is om hier eens over na te denken en te onderzoeken hoe iets gaat lopen. En dit doet u niet alleen voor uw eigen organisatie maar zeker ook voor de aanvragers. De meeste inwoners of ondernemers in uw gemeente vragen vaak maar één maal in hun leven een omgevingsvergunning aan. En dat is al iets waar de meeste aanvragers als een berg tegenop zien. Laat dit dan voor beide partijen zo prettig mogelijk verlopen.

 

Martijn Duim

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht