Routeplanner Digitaal Stelsel Omgevingswet

  • Informatievoorziening
  • 20 april 2017
  • 884 BEKEKEN
  • 0 Likes

In 2019 treedt de Omgevingswet in werking. Digitalisering is een belangrijk instrument om de Omgevingswet tot een succes te maken. Daarom wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld. Het DSO betekent ook voor bevoegd gezagen een nieuwe ontwikkeling: er is bij hen dan ook veel behoefte aan inzicht in de noodzakelijke (digitale) stappen. Bevoegd gezagen willen vooral weten hoe ze zich moeten voorbereiden op de digitalisering rondom de Omgevingswet. Dus: hoe, wat en natuurlijk wanneer.

Routeplanner

Ter verheldering wordt er een routeplanner Digitalisering Omgevingswet in het leven geroepen. Deze is bedoeld voor de bestuurslagen (gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk), samenwerkingsverbanden en omgevingsdiensten.
De routeplanner wordt uitgewerkt voor de doelgroepen projectleiders Implementatie Omgevingswet en voor afdelingshoofden, coördinatoren IV bij alle bestuurslagen en diensten die gaan werken met de Omgevingswet. De uitwerking vindt plaats onder aansturing van het interbestuurlijke project UIVO-I en in samenwerking met een grote groep vertegenwoordigers van bevoegde gezagen.

Wanneer is de routeplanner beschikbaar?

Begin juli verschijnt het onderdeel ‘Voorbereiding digitalisering’, dat samen met een aantal bevoegd gezagen is opgesteld. In de tussentijd wordt via de website www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl al een aantal belangrijke vragen die nu leven beantwoordt.

Meer weten?

Bekijk de link voor meer informatie. Wij houden de ontwikkelingen betreffende de digitalisering en de routeplanner uiteraard nauwlettend in de gaten.
Raadpleeg de website: www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht