Programmamanager Omgevingswet Zaanstad deelt praktijkervaring

  • Implementatie algemeen
  • 28 september 2017
  • 513 BEKEKEN
  • 0 Likes

Programmamanager Agnes Langenesch vertelt over haar ervaringen binnen de gemeente Zaanstad. Hoe zag de maand september er uit voor de programmamanager?

September: Op weg naar één Zaanse omgevingsverordening

Wat houdt je bezig nu?

Op het ogenblik moet ik best vaak uitleggen dat we wel degelijk moeten doorgaan met de voorbereiding op de wet. Het uitstel van de invoeringsdatum leidt tot vragen over waar we mee bezig zijn en of het gereserveerde geld nu al nodig is en of we rustig aan kunnen doen. De Omgevingswet is voor veel mensen nog een abstract begrip. Daardoor is het soms lastig om het gevoel van urgentie erin te houden.

Maar we doen er alles aan om het zo concreet mogelijk te maken onder het motto ‘gebied en gebruikers centraal’. Want echt, er is nu al genoeg te doen.

Zoals wat?

Gebruikers en gebiedsontwikkelingen zijn gebaat bij overzichtelijke en eenduidige regels. We hebben in de gemeente Zaanstad nu nog 17 verschillende verordeningen die te maken hebben met de fysieke leefomgeving. Dat is niet handig voor gebruikers. We gaan die regels daarom samenbrengen in één overzichtelijke omgevingsverordening. Dat is een handige opmaat naar het omgevingsplan.

Wat zijn dat voor verordeningen?

Het gaat om onderwerpen zoals riolering, kermissen, begraafplaatsen, parkeren enzovoorts. Allemaal regels die we in de loop van de tijd zelf hebben ingesteld omdat het destijds noodzakelijk of gewenst was.

Nu zijn we die regels systematisch aan het doornemen. Is een vergunning wel nodig? Kan het niet net zo goed een melding zijn? Wat vragen we een burger allemaal voor de aanvraag en kan dat niet minder?

Zo hebben we een vergunning voor het aansluiten van een riool, je kunt je afvragen of dat niet gewoon een dienst is. Kan het eenvoudiger en logischer? Zijn de regels consistent? Dat zijn steeds de kernvragen.

Hoe pak je dat aan?

We betrekken gebruikers erbij door de mensen te benaderen die recent met deze verordeningen te maken hebben gehad omdat ze een aanvraag hebben ingediend. Tevredenheidsonderzoeken worden bij ons uitgevoerd door het klantcontactcentrum. KCC-medewerkers gaan het onderzoek doen, maar samen met de opstellers van de nieuwe verordening.  Zo krijgen we direct van gebruikers te horen hoe zij de gemeentelijke regeling hebben beleefd. Zo’n gebruiker kan bijvoorbeeld een bedrijf zijn dat kortgeleden een vergunning heeft gevraagd voor een bodemsanering. Of een inwoner die recent een parkeervergunning heeft aangevraagd. Voor parkeervergunningen hebben we een online tool in gebruik genomen, daar zijn we dus extra benieuwd naar. Dan kunnen we meteen zien hoe het systeem bevalt bij de gebruikers.

Bron: VNG

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht