Privatisering bouwtoezicht opgeschort, gemeenten blijven vooralsnog aan zet!

  • Wet- en regelgeving
  • 5 juli 2017
  • 4235 BEKEKEN
  • 0 Likes

Een klein uitstapje van de Omgevingswet naar de voorgenomen stap om het bouwtoezicht te privatiseren.
De Omgevingswet betreft een geheel wetgevingstraject, waarbij meerdere processen naast en door elkaar lopen. Dit betreft onder meer het opsplitsen van de bouwvergunning onder de Omgevingswet, het meer toelaten van vergunningsvrij bouwen en daarnaast de wijziging van het bouwtoezicht met het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen.

Doelstelling & werking privatisering bouwtoezicht
“De gemeente toetst het bouwplan niet langer aan het Bouwbesluit 2012. De toetsing wordt verplaatst van de gemeente naar een onafhankelijke kwaliteitsborger. De gemeente geeft hiermee de controle tijdens de bouw en na voltooiing van het bouwwerk uit handen aan een onafhankelijke partij. De gemeente ontvangt vooraf alleen een melding waarin onder meer wordt aangegeven wie de kwaliteitsborger is en van welk toetsingsinstrument gebruik zal worden gemaakt.”

Uitstel door kritiek G4
Het toezicht op de bouw van huizen en andere gebouwen wordt voorlopig niet overgedragen aan het bedrijfsleven. Minister Ronald Plasterk wil de gemeentelijke taak privatiseren, maar stuitte dinsdag op bezwaren van de Eerste Kamer en stelt de maatregel een jaar uit. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag vrezen dat het toezicht op de bouw van kantoren, flatgebouwen en huizenblokken verslechtert als een private aanbieder de controle gaat overnemen. Men vraagt zich af of de gemeente straks nog wel in staat is in te grijpen als het misgaat, een taak die wel aan de gemeente blijft voorbehouden.

De privatisering van het bouwtoezicht staat extra in de belangstelling sinds de flatbrand in Londen, waarbij zeker tachtig mensen om het leven kwamen.

Conclusie
Het gehele wetgevingstraject omtrent de Omgevingswet en de paralelle regelgeving is en blijft zoeken, botsen en aanpassen. Desalniettemin zijn de hoofdlijnen van de Omgevingswet bekend, welke ongewijzigd blijven en ingevoerd dienen te worden binnen de lokale overheidsorganisaties. Het uitstellen van deze stap betekent vooralsnog geen uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet!

Bron: Volkskrant

Raadpleeg overigens een eerdere bijdrage op het kennisplatform:

Omgevingswet: Gemeenten meer mogelijkheden voor (vergunningvrij) bouwen

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht