Plan van aanpak Omgevingswet: hoe zet ik de eerste stappen?

 • Bestuur & Management
 • Implementatie algemeen
 • Organisatie
 • 5 oktober 2016
 • 2901 BEKEKEN
 • 3 Likes
Ton de Wit

De invoering van de Omgevingswet lijkt nog ver weg, de wet zal naar verwachting pas in het voorjaar van 2019 in werking treden. Ruimtelijke ontwikkeling en planvorming zijn echter langlopende trajecten. In dat opzicht is 2019 dichtbij.

Nu al starten?
Als er voornemens of concrete plannen zijn voor ruimtelijke ontwikkeling, dan is het verstandig om de impact en mogelijkheden van de Omgevingswet nu al te verkennen. Mogelijk kan bij de ontwikkeling geanticipeerd worden op de Omgevingswet. Ook is het verstandig om de meerjarenplanning voor het actualiseren en herzien van bestaande bestemmingsplannen te heroverwegen in het licht van de nieuwe Omgevingswet. Dat voorkomt onnodig investeren in ‘oude’ plannen.

Complexiteit implementatie
Het is wel duidelijk dat de implementatie van de Omgevingswet een forse opgave is. Het vereist samenwerking tussen alle betrokken disciplines en ketenpartners. Het heeft impact op de dienstverlening en processen en vergt veranderingen in houding en gedrag van medewerkers. Die complexiteit maakt dat de verantwoordelijkheid voor de implementatie vaak nog diffuus is. De ruimtelijke discipline lijkt een voor de hand liggende trekker voor de ruimtelijke en juridische implementatie maar veelal niet voor de vele andere implementatieaspecten met als risico dat die onvoldoende of te laat worden belicht.

Eerste stap
Vraag is hoe je de eerste stap zet als er nog geen project is, de verantwoordelijkheid nog niet belegd is en er nog geen middelen beschikbaar zijn voor het project. Om gemeenten hierbij te helpen is een voorbeeld Plan van Aanpak ontwikkeld waarmee het project voor de Omgevingswet geïnitieerd kan worden. Het plan geeft informatie over het wat en waarom en over de fasering en aanpak van het project. Daarbij is (uiteraard) dankbaar gebruik gemaakt van de informatie en bouwstenen die reeds ontwikkeld zijn door bijvoorbeeld het ministerie, VNG en KING.

Model Plan van Aanpak Omgevingswet
Het model Plan van Aanpak is door iedere gemeente als basis te gebruiken en kan naar eigen inzicht en behoefte aangepast en aangevuld worden. Ook de ‘middelen’-paragraaf is uitdrukkelijk bedoeld om naar eigen inzicht in te vullen. Dat kan met een startbudget met een beperkte horizon maar wellicht is het beter nu al een eerste en globale inschatting te maken van de benodigde middelen voor de meerjarenbegroting. Deze moet gedurende het project dan uiteraard nog wel bijgesteld worden op basis van voortschrijdend inzicht.

Het model Plan van Aanpak is vrij beschikbaar en suggesties om het plan aan te vullen en te verbeteren zijn van harte welkom. Hieronder het Plan van Aanpak opvragen.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ton de Wit via tel. nr. 06 22 97 29 46 of via e-mail: tondewit@kcomgevingswet.nl.

Opvragen Plan van Aanpak Omgevingswet: Hoe zet ik de eerste stappen?

  Ton de Wit

  Plaats een reactie

  Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

  Terug naar overzicht