Pizza, pizza, ooooooooh ff wachten nog……….!

  • Bestuur & Management
  • Implementatie algemeen
  • Ruimtelijke Ontwikkeling
  • Wet- en regelgeving
  • 1 mei 2018
  • 1130 BEKEKEN
  • 0 Likes
Theo Timmermans

Het is alweer 11 jaren geleden dat Andre van Duin met het pizzalied enorme successen boekte. In het refrein viel vooral het “ff wachtuh, ff wachtuh nog” heel erg op. Het zette de meezingers op het verkeerde been. En zo gaat het ook met de Energietransitie waarin Rijk en decentrale overheden wel afspraken maken en nog meer kunnen samenwerken.

Vandaag de dag wordt er veel pizza gegeten. Lekker, makkelijk en snel klaar. En dat kan alleen wanneer we gebruik maken van veel energie. Vervoer van de producten naar de pizzamakers, afmaken van de pizza, rondbrengen op brommertjes. Of, uit de winkel halen en zelf warm maken in de gasoven.

De energietransitie

In de Energietransitie wordt door verschillende partijen en branches initiatief genomen om te komen tot een duurzamer productieproces. Soms gedwongen door politieke besluiten zoals het op korte termijn stoppen met de gaswinning in Groningen.

Op dit moment zijn partijen, die na de recente gemeenteraadsverkiezingen in de raad zijn gekozen, bezig met het bespreken van mogelijk samenwerkingen om te komen tot een nieuw college. Al sinds 2016 staat de energietransitie op de agenda van veel gemeenten vanuit de samenwerking tussen Provincies, Unie van Waterschappen en Gemeenten om in de implementatie van de Omgevingswet een nadrukkelijk plaats in te ruimen voor de energietransitie.

Het blijft echter nog een heel rationeel proces. Argumenten uit het voorstel Gezamenlijke Investeringsagenda van gemeenten, provincies en waterschappen voor de kabinetsformatie 2017 zijn gebaseerd op economische randvoorwaarden en kansen, schetsen de noodzaak voor regionaal en lokaal maatwerk. Ruim 30 pagina’ s rationaliteit die vraagt om een investering van miljarden euro’ s. Noodzakelijk, belangrijk en goed dat het voorstel er is.

De WAAROM-vraag wordt nauwelijks besproken. Waarom willen we die energietransitie, waarom moeten we bereid zijn er vele miljarden in te investeren. Het zal voor individuen, partijen, bedrijven verschillend zijn. Het zou vooral moeten gaan om de wereld leefbaar te houden voor de toekomst.

Wat kunnen gemeenten doen?

Initiatieven niet alleen faciliteren, juist ook stimuleren om deel te nemen aan de transitie en het verduurzamen van de samenleving. Met de initiatiefnemers samenwerken vanuit het ‘waarom’. En door de juiste kaders te stellen bij de ambitievorming over de implementatie van de Omgevingswet en in de eigen lokale ruimte initiatiefnemers te ondersteunen.

In de ambitievorming past ook het versneld gasloos maken van wijken, dorpen en stedelijke gebieden. Het lijkt vreemd om nieuwe wijken te bouwen die nog op het aardgas netwerk worden aangesloten, terwijl de beweging al omgekeerd is. Het argument dat de plannen al enige tijd geleden gemaakt zijn geeft aan dat er behoefte is een de Omgevingswet waarin meer ruimte genomen kan worden om plannen te flexibiliseren. Sneller meeschakelen met de maatschappelijke ontwikkelingen en de klimaatagenda van politiek Nederland.

Het momentum voor gemeenten om actief met de energietransitie aan de slag te gaan en o.a. gasloos te worden is nu. Nu worden de plannen voor de komende 4 jaren gemaakt.

Het zou mooi zijn wanneer we het pizzalied kunnen transformeren naar Transitielied en Andre van Duin zingt: “Transitie, Transitie, niet meer wachten……Transitie!

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Theo Timmermans via theotimmermans@kcomgevingswet.nl of 06-42904297

Theo Timmermans

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht