Participatie van deze tijd middels buurtbewoners app in Utrecht

  • Participatie
  • 24 oktober 2017
  • 530 BEKEKEN
  • 0 Likes

Door bewoners op een innovatieve manier te betrekken bij hun eigen leefomgeving, willen gemeente Utrecht hen meer invloed geven op bestemmingsplannen die opgesteld worden in Utrecht en Vleuten/De Meern.

De afgelopen jaren draaiden twee studenten van de Hogeschool voor de Kunsten een participatieproject in De Meern. Hieropvolgend draaien zij het participatieproject in het licht van de Omgevingswet waarbij de bewoners van Utrecht invloed krijgen over het bestemmingsplan in hun eigen woonomgeving. In Utrecht gelooft men in échte participatie en niet in afvinken. Het doel: bewoners bij de inrichting betrekken middels een app en zorgen voor een sneeuwbaleffect in de wijk.

Het tweetal wil er van af dat er papieren worden gestuurd die veelal in de prullenbak verdwijnen. “Het is goed dat een heel diverse groep bewoners inspraak krijgt, zij weten het beste wat er speelt in de wijk en door een wijkapp zal het bereik groot zijn. Ook door bijvoorbeeld de plaatselijke kapper te benaderen waar veel mensen komen.”
“Eerder zijn wij al in de moskee geweest waar we de imam hebben gesproken. Hij werkt graag mee en wij leggen zelf de lat hoog om het te verspreiden. Vaak zie je dat de Nederlandse man of vrouw met een gemiddeld inkomen wel mee doet maar wij willen ook de mensen bereiken die de taal minder spreken of die als student hier tijdelijk wonen.”

In De Meern gingen bewoners afgelopen jaar met een fototoestel de straat op om alles vast te leggen wat later in Buurtcentrum De Schalm tentoon werd gesteld. “Iedereen moet de kans krijgen om inspraak te hebben in de ontwikkeling van zijn of haar omgeving. De app is een laagdrempelige manier om iedereen in staat te stellen invloed uit te oefenen op zijn of haar omgeving. Met behulp van gps kan iedereen op locatie relevante informatie met de gemeente delen waarbij de gemeente vragen kan stellen over specifieke locaties. Zo ontstaat er een lokaal gesprek waarbij alle omwonenden aan het woord komen en écht invloed hebben. Met hulp van de bewoners bepalen we graag hoe we de app het beste in kunnen zetten.

Bewoners weten het beste wat goed is voor de wijk, daarom moeten zij inspraak krijgen betreffende de toekomst in hun wijk. Dat kan een opgeknapt winkelcentrum zijn, het tegengaan van geluidshinder, een schonere leefomgeving maar ook het creëren van meer speelgelegenheden zijn.

Bron: De Brug

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht