Let op: welke voorbereidingsprocedure is van toepassing?

  • Implementatie algemeen
  • Vergunning, Toezicht & Handhaving
  • Wet- en regelgeving
  • 1 mei 2017
  • 768 BEKEKEN
  • 0 Likes

Reguliere voorbereidingsprocedure: 8 weken

Onder de Omgevingswet is op veel vergunningen de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing. Dit betekent dat een voorbereidingsprocedure van acht weken met een eenmalige verlenging van zes weken van toepassing is, zonder dat het concept-besluit ter inzage wordt gelegd. Zowel gemeenten als vergunningsaanvragers zullen er rekening mee moeten houden dat soms, ook voor ingewikkelde procedures, de proceduretijd korter kan zijn.

Op verzoek uitgebreide voorbereidingsprocedure toepassen

In het voorstel voor de Invoeringswet is wel opgenomen dat op verzoek van de aanvrager de uitgebreide voorbereidingsprocedure kan worden toegepast.

Let op: de gemeente heeft deze mogelijkheid niet. Desalniettemin kan de aanvrager altijd gevraagd worden om dit verzoek in te dienen. 

 

Deskundigen aan het woord

Hoogleraar F. de Zeeuw acht het wenselijk dat de uitgebreide voorbereidingsprocedure een volwaardige plek krijgt binnen het geheel, waarbij gemeenten de uitgebreide procedure kunnen inroepen/toepassen bij ‘ingewikkelde’ kwesties. Dit om een goede afweging te maken en zich in te kunnen leven in het plan. Een uitgebreide procedure lijkt van groter belang dan een snelle procedure waarop een snelle (onvolledige) beslissing volgt.

Dhr. T. Lam benadrukt dat de verkorte beslistermijn van 8 weken wordt gezien als een probleem van de gemeente. In feite is dit niet (langer) het geval nu de omgevingsvergunning van rechtswege is geschrapt. Het vormt een probleem voor de aanvrager indien een aanvraag niet compleet is wordt deze buiten behandeling gelaten door de gemeente. Tevens is de beslistermijn van 8 weken, behoudens eenvoudige gevallen, niet haalbaar. Het kost gewoon meer tijd. Als je de proceduretijd korter maakt, zal dat leiden tot een langere voorprocedure. Dan komen er conceptaanvragen. Dan gaan we op een andere manier de praktijk vormgeven. Of dat echt problematisch is wordt hierbij in het midden gelaten, maar dat het sneller kan door de beslistermijn te verkorten lijkt in dit opzicht niet te kloppen. Het is niet zo dat gemeenten gemiddeld genomen de dingen te lang laten liggen. Zaken zijn vaak ingewikkeld en aanvragers hebben veel tijd nodig om de goede spullen aan te leveren.

Lees in dit artikel over de zes aandachtspunten bij de invoering van de Omgevingswet

Lees tevens het Verslag van een gesprek met deskundigen F. de Zeeuw en T. Lam (maart 2017) over de knelpunten en spanningen die de invoering van de Omgevingswet met zich brengt.

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht