Omgevingswet verhuist naar ministerie van Binnenlandse Zaken

  • Bestuur & Management
  • Implementatie algemeen
  • 25 oktober 2017
  • 950 BEKEKEN
  • 0 Likes

De Nationale Omgevingsvisie en de Omgevingswet verhuizen van het ministerie van IenM naar het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Een opmerkelijk keuze dat de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de Omgevingswet, nu worden overgeheveld naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Hoewel BZK officieel al bij beide betrokken was, gold IenM-minister Melanie Schultz van Haegen in dezen toch als de kartrekker. Zij stuurde in februari van dit jaar nog de de startnota ‘De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie’ aan de Tweede Kamer. En eind juli maakte ze nog bekend dat de invoering van de Omgevingswet, oorspronkelijk gepland op 1 juli 2019, zal worden uitgesteld.

Nog meer vertraging? 

De vraag is of de verhuizing naar een ander departement voor meer vertraging gaat zorgen. Het is nog niet officieel bekend of NOVI en Omgevingswet in de portefeuille komen van de nieuwe minister van BZK, vice-premier Kajsa Ollongren (D66), of van staatssecretaris Raymond Knops (CDA). Het ligt voor de hand dat de D66-minister dit dossier zal oppakken, aangezien zij zeer waarschijnlijk verantwoordelijk wordt voor wonen, bouwen en ruimtelijke ordening.

Omgevingswet in het regeerakkoord: doorgaan op huidige weg

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht