Omgevingswet verbetert dienstverlening aan kleinere bedrijven

  • Dienstverlening
  • Implementatie algemeen
  • Pilots
  • 5 mei 2017
  • 784 BEKEKEN
  • 0 Likes

In het Binnenlands Bestuur verscheen een artikel over een kans voor gemeenten ten aanzien van het verbeteren van de dienstverlening aan kleinere bedrijven met de komst van de Omgevingswet. De gemeente Hoogeveen wordt als voorbeeld genoemd in het artikel.

Gemeentelijk EZ-beleid focust op het binnenhalen van grote bedrijven en op de doorgroeimogelijkheden van zzp’ers. Gevolg hiervan is dat het kleinbedrijf (tot 10 werknemers) tussen wal en schip valt. Deze groep voelt zich overspoeld door gemeentelijke regels en heeft niet altijd de tijd, kennis en/of vaardigheden om gemeentelijke trajecten succesvol te doorlopen. Gemeenten kunnen hun dienstverlening aan het lokale kleinbedrijf verbeteren door vóór en achter de schermen het proces van vergunningverlening te vereenvoudigen. De nieuwe Omgevingswet kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

Deze ondernemers hebben te maken met een veelheid aan gemeentelijke regels en verordeningen. Tegelijkertijd zijn zij voor hun omzet afhankelijk van de aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van de directe omgeving, dus gevoelig voor veranderingen in bijvoorbeeld parkeerbeleid. En anders dan het grootbedrijf hebben kleinere ondernemers geen specialist in huis op het gebied van (gemeentelijke) regelgeving.

Ondernemers hebben behoefte aan korte lijnen, minder regels en korte doorlooptijden. Veel gemeenten bieden ondernemers met een complexe vraag, bijvoorbeeld op het gebied van bestemmingsplannen, vergunningen of verordeningen de mogelijkheid om rechtstreeks contact op te nemen met een Ondernemersloket of een accountmanager bedrijven. Dat is een belangrijk onderdeel van ondernemersdienstverlening. Een volgende kans biedt de inwerkingtreding van de Omgevingswet (voorzien in 2019), die inzet op eenvoudiger regels, meer gebiedsgericht maatwerk, efficiëntere procedures en snellere besluitvorming. Met een overheid die stimuleert en faciliteert. Het kleinbedrijf kan hier bij uitstek de vruchten van plukken. Verschillende gemeenten experimenteren al met de principes uit de nieuwe Omgevingswet. Bijvoorbeeld met het verminderen van regeldruk rondom kleine bouwwerken, zoals de uitbreiding van het hoofdgebouw met een aanbouw, en het plaatsen van dakkapellen, zonnepanelen, en vlaggenmasten. Enkele gemeenten[3] zoals Hoogeveen zien bij deze kleine bouwwerken af van een bouwkundige toets, ook als het bouwwerk ‘in het zicht’ is. Andere gemeenten, waaronder wederom Hoogeveen, experimenteren met het verkorten van de procedures door de inzet van een multidisciplinair team (o.a. Gemeentewinkel, RO, EZ, Handhaving) twee keer per week de binnengekomen vooroverleg- en vergunningaanvragen gezamenlijk te laten beoordelen (Bouw Begeleidings Team BBT). Binnen een week weet de aanvrager of zijn verzoek gehonoreerd kan worden, of er aanvullende informatie nodig is of dat de aanvraag in de huidige vorm kansloos is.

Lees hier het gehele artikel in het Binnenlands Bestuur. 

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht