De Omgevingswet, van uitstel naar..?

 • Bestuur & Management
 • Implementatie algemeen
 • Organisatie
 • Wet- en regelgeving
 • 12 december 2017
 • 873 BEKEKEN
 • 0 Likes
Marc Douma

Omgevingswet-moe?

Ok, de Omgevingswet is uitgesteld. We leunen rustig achterover, hevelen de gereserveerde budgetten vast over naar 2018 en benutten de middag van de bijeenkomst Omgevingswet voor het wegwerken van het werk dat voor de kerst klaar moet zijn. Een begrijpelijke reflex. Gemeenten hebben genoeg te doen. Van transitie naar transformatie in het sociaal domein, de overgang van Wbp naar AVG en de inrichting van de basisregistratie Ondergrond zijn allen zaken die (acute) aandacht nodig hebben.

Bovendien zijn we een beetje Omgevingswet-moe. Het enthousiasme van de ‘innovators’ is weggeëbd en wat rest zijn leuke experimenten maar tevens de terugkeer naar de praktijk van alledag. Of dat een probleem is of niet hangt af van de ambities van de gemeente. De Omgevingswet biedt heel veel kansen en mogelijkheden, maar de keuze of je die wilt benutten ligt vooral bij lokale overheden. Natuurlijk is er een ondergrens om te gaan voldaan aan nieuwe wet- en regelgeving maar de vraag of je dan gaat werken in de ‘geest van de omgevingswet’ (zoals de wetgever beoogt) is daarmee eigenlijk ook wel beantwoord. Als je geen duidelijke ambities formuleert zal je vermoedelijk uitkomen op de ondergrens. Geen schande overigens, maar wel jammer als dit geen bewuste keuze was.

Bepaal het ambitieniveau

Ik zal een voorbeeld geven: de omgevingsvisie. Ook de huidige structuurvisies bieden de mogelijkheid tot integratie van beleid. Sommige gemeenten (en provincies!) doen dat al heel goed omdat de meerwaarde hiervan hun duidelijk is. Andere gemeenten hebben nog steeds losse welstandsnota’s, losse GVVP’s, losse groenbeleidsplannen, los monumentenbeleid, los stiltegebiedenbeleid, los handhavingsbeleid, los waterbeleid en ga zo maar door. Het opstapelen van dit beleid, er een nietje doorslaan en vervolgens omgevingsvisie noemen is daadwerkelijk een optie. Maar ‘in de geest van de Omgevingswet’ kan je het niet noemen.

Hiervoor is duidelijk meer nodig. Het ontwerpen van een proces dat inzet op integraal beleid. Zodat beleidsterreinen elkaar aanvullen in plaats van tegenspreken. Met leesbare, goed raadpleegbare kaarten. De praktijk zal weerbarstig zijn. Eilandjes moeten aaneen worden gesmeed en bestaande structuren en werkwijzen zullen veranderd moeten worden. Plotseling is 3 jaar dan niet meer zo veel…

Wat te doen in 2018?

Wat je kiest en wat je vervolgens doet is afhankelijk van vele factoren en kan per gemeente verschillend zijn. Achteroverleunen lijkt echter hoe dan niet slim. In 2018 moet naar mijn mening in ieder geval dit klaar zijn:

 1. Het vastleggen van ambities
 2. Het opstellen van een plan van aanpak/routeplanner, of het herijken hiervan (i.v.m. uitstel)
 3. Het benoemen van een kwartiermaker om het vuur aan te steken of brandend te houden
 4. De organisatie klaarmaken voor deze verandering

Benut de overgehevelde budgetten om daar in 2018 te komen. Want van uitstel komt in dit geval geen afstel. Maar het geeft wel een nieuwe kans om het als gemeente alsnog goed te doen, passend bij de gemeente en haar (bestuurlijke) ambities. Pak die kans!

Meer weten?

Mocht u hier meer over willen weten, neem dan contact op met Marc Douma. Telefoon: 06 48 17 11 35. E-mail: info@kcomgevingswet.nl.

Marc Douma

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht