VNG: Géén DSO = Géén Omgevingswet

  • Implementatie algemeen
  • Informatievoorziening
  • Organisatie
  • Wet- en regelgeving
  • 3 maart 2017
  • 918 BEKEKEN
  • 0 Likes

Naar aanleiding van de Invoeringswet Omgevingswet signaleert de VNG diverse aandachts- en verbeterpunten. De VNG heeft in een brief (1 maart 2017) uitgebreid gereageerd op de bestuurlijke consultatie van de Invoeringswet Omgevingswet (zie onderaan dit bericht.) Een van de aandachtspunten betreft het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De VNG doet tevens een opmerkelijke uitspraak dat de Omgevingswet pas in werking kan treden als er sprake is van een goed werkend DSO.

Hoofdconclusies

De VNG reageert aan de hand van een aantal hoofdconclusies. Een van de hoofdconclusies van de VNG betreft de rol van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Op dit moment acht de VNG de bepalingen over het DSO duidelijk en geven deze een goede wettelijke basis voor gemeenten om taken en verantwoordelijkheden nader in te regelen.

Aandachtspunt: tijdig inzicht verkrijgen voor gemeenten

Daarentegen signaleert de VNG een aantal aandachtspunten die verbetering en verduidelijking behoeven. Het betreft met name om de verdere uitwerking van het DSO in regelgeving en vormgeving van het digitaal stelsel.

Het is belangrijk dat er tijdig inzicht komt in de vereiste kwaliteit van de benodigde gegevens voor het DSO. Ook is een beeld nodig wanneer die kwaliteit moet zijn bereikt en welke methodiek wordt gehanteerd om de huidige kwaliteit te meten en te presenteren naar eindgebruikers. Verder wil de VNG dat in de memorie van toelichting bij de Invoeringswet beter dan nu het geval is, tot uitdrukking komt dat hoewel de Minister stelselverantwoordelijke is voor het DSO, dit stelsel interbestuurlijk wordt ontwikkeld, gefinancierd en beheerd.

Tevens benadrukt de VNG het belang voor gemeenten om tijdig inzicht te krijgen om het nieuwe systeem toe te passen. Ten minste een jaar voor invoering, dienen de standaarden zijn vastgesteld en een half jaar voor inwerkingtreding van de Omgevingswet dient het DSO zo ver te zijn ontwikkeld dat gemeenten de werking van het systeem kunnen testen. Zonder een goed werkend DSO kan de Omgevingswet niet in werking treden, aldus de VNG. Het DSO vervult namelijk een belangrijke rol in de overgangsfase tussen de twee systemen (het huidige- en het toekomstige systeem).

Kortom, er ligt een grote opgave bij het Ministerie en vervolgens bij gemeenten om de digitale omgeving zo spoedig mogelijk vorm te geven en te realiseren, zodat de Omgevingswet succesvol in werking kan treden in 2019.

Benieuwd naar de volledige reactie van de VNG op de bestuurlijke consultatie van de Invoeringswet Omgevingswet?
Het betreft onder meer het Overgangsrecht, het Omgevingsplan en de regeling voor schade en compesantie.
https://vng.nl/onderwerpenindex/ruimte-en-wonen/omgevingswet/nieuws/vng-reactie-op-consultatie-invoeringswet-omgevingswet

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht