Oefenen, oefenen en nog eens oefenen

  • Bestuur & Management
  • Dienstverlening
  • Implementatie algemeen
  • Informatievoorziening
  • Organisatie
  • 16 december 2021
  • 541 BEKEKEN
  • 0 Likes
Redactie

Ook medio december koersen Minister Ollongren, VNG, IPO en Unie van Waterschappen nog steeds aan op een verantwoorde inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli 2022. Concreet betekent dit dat organisaties nog een half jaar hebben om zo goed mogelijk voorbereid te zijn. Nu kan het zijn dat er te veel werk ligt om komende maanden op te pakken. Wat zijn dan de ontwikkelingen die in ieder geval van belang zijn voor een zo goed mogelijke start per juli 2022.

Aansluiten op het DSO

De organisatie zal een aansluiting op het DSO moeten realiseren of dit is mogelijk geregeld via een zogenaamde behandeldienst. VNG en Aandeslag hebben een uitgebreide handreiking beschikbaar wat er dient te gebeuren rond het aansluiten op het DSO: praktische handleiding gemaakt voor gemeenten bij de implementatie van de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Nog geen applicatie beschikbaar?

Als er nog geen applicatie voor VTH, toepasbare regels of plansoftware beschikbaar is, dan wordt het inmiddels kort dag om deze nog tijdig ‘in huis’ en ge├»mplementeerd te krijgen. Bovendien wordt de benodigde oefentijd wel erg beperkt. Mogelijk biedt een onderhandse aanbesteding onder voorwaarden en beperkte tijdsduur een versnelling. Bedenk daarbij dat leveranciers al stevig werk te doen hebben bij hun huidige klanten. Enkele leveranciers schrijven inmiddels al niet meer in op nieuwe aanbestedingen.

Bedenk ook wat de organisatie per juli 2022 per se nodig heeft. Voldoet de bruidsschat bijvoorbeeld, overweeg dan om de implementatie van toepasbare regels pas later op te pakken.

Dat kan ook gelden voor plansoftware. Is na juli 2022 voorlopig geen planwijziging voorzien, maak dan de afweging of plansoftware per juli 2022 beschikbaar moet zijn.

Naast deze pragmatische keuzes en afwegingen zijn er ook nog diverse tijdelijke alternatieve maatregelen (TAM), die in ieder geval kunnen zorgen voor een tijdelijke aansluiting op het DSO. Daarnaast biedt een TAM de mogelijkheid om gebruik te maken van het overgangsrecht van bestemmingsplan naar omgevingsplan of het tijdelijk gebruik toestaan van IMRO voor het omgevingsplan.

Minimale acties in beeld

Naast de aansluitingen op het DSO is het van belang de overige minimale acties goed onder de loep te nemen. Voor het merendeel van de 27 minimale acties heeft de VNG wegwijzers beschikbaar.

Oefenen, oefenen, oefenen

Bovenal is het van belang dat medewerkers en organisatie op tal van onderdelen gaan oefenen in de geest van de Omgevingswet met de beschikbare instrumenten. Het oefenen geeft bijzonder veel praktische ervaringen waardoor nog meer concreet wordt wat nog opgepakt moet worden. Inmiddels is een veelheid aan oefenmateriaal en instrumenten beschikbaar:

Redactie

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht