Nu al aan de slag met ‘toepasbare regels’!

  • Dienstverlening
  • Implementatie algemeen
  • Informatievoorziening
  • Organisatie
  • Ruimtelijke Ontwikkeling
  • 3 juli 2017
  • 814 BEKEKEN
  • 0 Likes

Vragenboom
Digitalisering is een belangrijk instrument om de Omgevingswet tot een succes te maken. Daarom wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld. Het DSO krijgt voor de gebruiker de vorm van één digitaal loket.

Eén van de beoogde toepassingen van het digitaal loket zijn vragenbomen. Met een vragenboom krijgt een gebruiker, zoals een initiatiefnemer, concreet antwoord op bijvoorbeeld de vraag: “Mag ik hier (op deze locatie) mijn initiatief starten of heb ik daar bijvoorbeeld een vergunning voor nodig?”.

Nu al aan de slag!
Gemeenten staan voor een grote opgave voor wat betreft het digitaliseringsproces in het kader van de Omgevingswet. Om tijdig aan te kunnen sluiten op de landelijke voorzieningen dienen gemeenten zélf toepasbare regels vast te stellen, zodat er alles omvattende vragenbomen worden gerealiseerd voor de gebruiker.

Om deze vragenbomen zo gebruiksvriendelijk mogelijk te laten werken moeten de (juridische) regels over de fysieke leefomgeving vertaald worden naar ‘toepasbare regels’. Toepasbare regels gaan dus verder dan de vaak wat juridisch ervaren regels in verordeningen en omgevingsplannen. Juridische regels zetten het (lokale) beleid centraal. Toepasbare regels zetten de gebruiker en zijn activiteiten centraal.

Wat kunnen gemeenten dan al doen? Tijdige bewustwording creëren binnen de organisatie dat er een vertaalslag dient te worden gemaakt en dat deze vertaling vervolgens dient te worden opgenomen in de toepasbare regels. Het is raadzaam dat verschillende afdelingen en medewerkers vanuit diverse domeinen betrokken worden bij dit proces, zodat er daadwerkelijk allesomvattende regels tot stand komen.

Deze factsheet (pdf, 59 kB)  geeft meer informatie over toepasbare regels.

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht