De eerste stap is gezet: Startnota Nationale Omgevingsvisie

  • Implementatie algemeen
  • Organisatie
  • Pilots
  • 18 februari 2017
  • 790 BEKEKEN
  • 0 Likes

Vanaf 2019 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Daarbij hoort ook één rijksvisie op de leefomgeving; een Nationale Omgevingsvisie.

Het kabinet heeft, op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu, ingestemd met ‘De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie’. Deze startnota vormt een eerste stap naar een gedeelde visie op de omgeving en de te maken politieke keuzes voor de inrichting van Nederland.

Vier strategische opgaven

Met deze startnota zet het kabinet de eerste stap om te komen tot een nationale visie op de inrichting van ons land. Centraal staan vier strategische opgaven, die vragen om een integrale aanpak.
Dit zijn:

  • Naar een duurzame en concurrerende economie; Innovatie, kennis, verhoging productiviteit en verduurzaming zijn steeds belangrijker voor de economische ontwikkeling en de levensstandaard.
  • Naar een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving; Inzet is minder energieverbruik en duurzamere bronnen. Tegelijkertijd bereiden we Nederland voor op de gevolgen van klimaatverandering, zoals hittestress en wateroverlast.
  • Naar een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving: Hoe houden we ons land bereikbaar en daarmee het vestigingsklimaat aantrekkelijk? Waar bouwen we onze woningen?
  • Naar een waardevolle leefomgeving: Hoe gaan we verantwoord om met onze natuurlijke omgeving waaronder de landbouw, natuur en ons landschap?

Omdat de Omgevingswet nog niet in werking is, wordt de omgevingsvisie overigens voorbereid op grond van de geldende regelgeving (arikel 2.3 lid 4 Wro).

De volgende stappen

De volgende stappen na deze startnota zijn de verdere verdieping van deze opgaven, de oplossingsrichtingen verkennen, een gezamenlijke richting bepalen en een meer integrale aanpak organiseren. Deze keuzes zullen uiteindelijk worden uitgewerkt in de Nationale Omgevingsvisie.

Meer weten?

Raadpleeg: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/02/17/kabinet-legt-basis-voor-nationale-omgevingsvisie
De website bevat tevens een introductiefilmpje.

U kunt tevens de startnota raadplegen.

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht