Monitoring voortgang implementatie Omgevingswet

  • Implementatie algemeen
  • 11 juli 2017
  • 669 BEKEKEN
  • 0 Likes

Om de vinger te houden aan de pols van de implementatie van de Omgevingswet is een monitor ontwikkeld. De monitor verzamelt en benut stelselmatig de ervaringen bij het bevoegd gezag dat bezig is met de invoering. De resultaten van de monitor worden gebruikt om de aanpak en werkzaamheden van het implementatieprogramma bij te sturen, of om zonodig de relevante wet- en regelgeving aan te passen.

De laatste monitorronde is in het voorjaar van 2017 namens het programma uitgevoerd door het ICTU. De onderzoekers vroegen alle programmamanagers en projectleiders invoering Omgevingswet bij gemeenten, waterschappen, provincies en rijksinstanties waar hun organisatie staat voor wat betreft de invoering van de wet, en welke ondersteuning zij kunnen gebruiken.

Uit het voortgangsonderzoek kwam naar voren dat de respondenten vooral behoefte hadden aan ondersteuning bij de volgende onderwerpen:

  • DSO en digitaliseringsopgave
  • Cultuuromslag
  • (Impact) nieuwe regelgeving
  • Kosten en de financiering
  • Sense-of-urgency en draagvlak bij het bestuur
  • Regionale samenwerking

Alle uitkomsten van het voortgangsonderzoek voorjaar 2017 vindt u terug in het ICTU-Rapport Voortgangsonderzoek ronde 2, juni 2017 (pdf, 1.8 MB).

Bron: Programma Aan de slag met de Omgevingswet

 

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht