Ministeriële regeling bij Omgevingswet krijgt vorm

  • Implementatie algemeen
  • Wet- en regelgeving
  • 14 maart 2017
  • 712 BEKEKEN
  • 0 Likes

De regels voor de Omgevingswet worden niet alleen verder uitgewerkt in vier algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s), maar ook in een ministeriële regeling. De ontwikkeling van die ministeriële regeling is van start gegaan.

Eén regeling

In deze Omgevingsregeling worden regels uit ongeveer zeventig ministeriële regelingen die er zijn om de wet praktisch uit te voeren, samengevoegd. Uitgangspunt is dat er één Omgevingsregeling komt, mits die toegankelijk en inzichtelijk is voor de gebruikers en de regelgeving efficiënt kan worden beheerd. De indeling van de regeling is op basis van doelgroepbenadering. Die structuur maakt onderscheid op basis van taken en instrumenten (bestuursorganen) en activiteiten (initiatiefnemers). Deze structuur komt overeen met de AMvB’s.

Thema’s

Omdat er bij de regeling veel gebruikers betrokken zijn en omdat de regeling afgestemd moet worden met het Digitale Stelsel Omgevingswet, is er een werkverdeling gemaakt op basis van thema’s. Het eerste thema is gegevensverstrekkingen, waarin de (nieuwe) indieningvereisten van de omgevingsvergunning vorm krijgen. Een ander thema vormen de regels om activiteiten in het Besluit Activiteiten Leefomgeving en het Besluit Bouwwerken Leefomgeving uit te voeren, zoals bouwen en slopen.

Grenzen aangeven voor gebieden en locaties, is het derde thema. Op basis van grondslagen in de Omgevingswet zijn in drie AMvB’s gebieden aangewezen. In de regels worden nu de precieze grenzen getrokken, zoals de beperkinggebieden langs infrastructuur en de gebieden met militaire objecten. Tot slot komen er regels voor monitoring, verslaglegging en alarmeringswaarden voor bestuursorganen en voor onderzoeksverplichtingen die direct of indirect voor initiatiefnemers gelden, zoals meet- en rekensystemen.

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht