Meer geld voor transitie Omgevingswet

  • Bestuur & Management
  • 26 maart 2018
  • 698 BEKEKEN
  • 0 Likes
Redactie

De Rijksoverheid heeft vandaag in de maartcirculaire bekendgemaakt dat gemeenten en provincies 6,2 miljard extra krijgen. Groot deel van dat geld wordt uitgetrokken voor de grote transities binnen overheidsland: de energietransitie, de invoering van de Omgevingswet en verbetering van de werking van de Wmo.

De maartcirculaire bevat de financiële uitgangspunten en afspraken uit het regeerakkoord en het Interbestuurlijk Programma dat op 14 februari is gesloten. De opgaven waar geld in wordt geïnvesteerd zijn: het klimaat, wonen, regionale economie, vitaal platteland, sociaal domein, problematische schulden, migratie, goed openbaar bestuur, financiële verhoudingen, en overkoepelende thema’s.

Overheden hebben een cruciale rol in deze opgave, vooral met het oog op de Omgevingswet die in 2021 ingaat. De overheden hebben toegezegd dat zij zich financieel zullen inzetten voor de opgave waar ze bij betrokken zijn. De maartcirculaire komt uit voor de gemeenteraadsverkiezingen zodat bij de latere collegeonderhandelingen de financiële kaders duidelijk zijn. De regulieren circulaire zal in mei verschijnen.

Lees meer over de extra financiële ruimte op de site van Stadszaken.

Redactie

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht