Leg afspraken omtrent Omgevingswet nu al vast

  • Bestuur & Management
  • Implementatie algemeen
  • Informatievoorziening
  • Organisatie
  • Vergunning, Toezicht & Handhaving
  • Wet- en regelgeving
  • 22 januari 2018
  • 1011 BEKEKEN
  • 0 Likes
Redactie

De Omgevingswet betekent ook een meer integrale benadering tussen (keten)partners. Dat vraagt om het maken van afspraken. Hoewel er nog altijd sprake is van onduidelijkheden op een aantal gebieden, kan het alleen maar verstandig zijn om al met elkaar in gesprek te gaan over het maken van afspraken.

Dezelfde uitdagingen

Om de tafel. Overlegje hier, overlegje daar. Er zijn zoveel gesprekspartners, en dus zijn er ook zoveel overleggen. De Omgevingswet begint steeds meer te leven, maar nog steeds zien we ook veel voorzichtigheid bij gemeenten en andere overheidsorganen wat implementatie betreft. Met andere partners samen uitdagingen aangaan, kan enorm helpen om een beeld te krijgen van wat die Omgevingswet nu zoal inhoudt. De uitdagingen waar organisaties voor staan, zijn namelijk vrijwel gelijk. Er zit weinig verschil tussen. De instrumenten worden wellicht anders toegepast, alleen de werkwijze en gedachtegang achter de Omgevingswet is en blijft gelijk. Daarom is het niet alleen verstandig om te oefenen, maar ook om alvast na te denken over afspraken onderling.

DSO

Op het gebied van het DSO valt genoeg te bespreken, maar ook over kennis en informatie-uitwisseling. Een instrument om dat op een laagdrempelige manier te doen, is het convenant. Een convenant is geen juridisch afdwingbaar document, maar het is wel een document dat partijen laat uitspreken hoe zij met elkaar wensen samen te werken in de toekomst. Een convenant is een veelgebruikte beleidstool die volgens het Ministerie van Veiligheid en Justitie wordt gedefinieerd als “een afspraak van de overheid met een of meerdere overheidspartijen gericht op het realiseren van bepaalde beleidsdoelstellingen. In een convenant worden schriftelijke afspraken over het leveren van prestaties vastgelegd.” (2016). Het gaat dus voornamelijk om het realiseren van beleidsdoelstellingen.

Convenant

Het voornaamste argument voor een convenant is echter het scheppen van duidelijkheid. Het laat zien waar de organisaties staan, maar vooral naartoe willen werken. Het uitspreken en duidelijk maken van hoe ze met elkaar gaan opereren in de (nabije) toekomst om bepaalde (beleid)doelstellingen gezamenlijk te behalen kan uiterst effectief zijn om duidelijkheid te scheppen. Niet alleen voor de eigen organisaties, maar ook voor de buitenwacht die nog maar moet afwachten hoe het speelveld eruit komt te zien. De Omgevingswet schrijft voor (niet wettelijk, maar geestelijk) dat partijen, aan de voorkant, een actieve rol hebben om plannen en ideeën vanuit de samenleving te faciliteren en ondersteunen, dit dienen zij samen te doen. Een convenant laat de wil zien om er samen uit te gaan komen en elkaar actief te zullen zoeken.

Meer weten?

Reageren? Daniël van Schijndel is expert van het KenniscentrumOmgevingswet. Zou je graag over dit onderwerp door willen praten met Daniël? Neem dan contact op met Daniël via info@kcomgevingswet.nl.

Redactie

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht