KING start met Verkenning Data Lab

  • Informatievoorziening
  • Pilots
  • 29 november 2016
  • 1811 BEKEKEN
  • 0 Likes
Harrie Dahlmans

Big data-analyse kan gemeenten helpen om op een innovatieve wijze om te gaan met grote hoeveelheden data. Met behulp van innovatieve tools kan zowel gestructureerde als ongestructureerde data worden geanalyseerd. Dit kan leiden tot verrassende inzichten en conclusies.

Big data gemeenten
KING is nu gestart met de Verkenning Data Lab, waarbij zij wil onderzoeken hoe gemeenten kunnen worden gefaciliteerd om op een data-gedreven manier naar beleids- en uitvoeringsvraagstukken te kijken. Het gaat daarbij zowel om het toepassen van big data-technieken als ook om de analyse en de interpretatie die hieruit te halen zijn. Het traject Verkenning Data Lab loopt van september tot en met december 2016 en biedt een klein aantal gemeenten de mogelijkheid om met big data-analysetools en met ondersteuning vanuit het wetenschappelijk instituut Jheronimus Academy of Data Science (JADS), data te gaan analyseren. Voor deze verkenning zijn twee thema’s gekozen:

  • De Omgevingswet: bijvoorbeeld het verkrijgen van inzicht in de handhaving van en het toezicht op het vergunningstelsel;
  • Bedrijvigheid: bijvoorbeeld het verkrijgen van inzicht in de actuele en werkelijke bedrijvigheid in een gemeente;

Zelf aan de slag
Van de deelnemende gemeenten wordt verwacht dat zij zelf man- en denkkracht en data beschikbaar stellen tijdens deze vier maanden. Die tijdsbesteding wordt geschat op gemiddeld 8 uur per week. De startbijeenkomst was op donderdag 8 september 2016 in Den Bosch. De aanwezigen bij deze startbijeenkomst krijgen een uitnodiging om zich in te schrijven voor deze verkenning.

Verkenning Data Lab

Meer weten?
Heeft u hier vragen over of wilt u er gewoon eens van gedachten over wisselen? Bel of mail me dan: 06 81 42 95 16, harriedahlmans@kcomgevingswet.nl.

Bron: https://www.kinggemeenten.nl/secties/big-data/big-data

Harrie Dahlmans

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht