Kaders voor de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet

  • Dienstverlening
  • Implementatie algemeen
  • Informatievoorziening
  • Organisatie
  • Vergunning, Toezicht & Handhaving
  • 20 december 2016
  • 981 BEKEKEN
  • 0 Likes

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de 3 koepelorganisaties VNG, IPO en UvW hebben een nadere uitwerking gemaakt van de kaders voor de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het is  een nadere uitwerking van het Bestuursakkoord Implementatie Omgevingswet (2015) voor het onderdeel Digitalisering.

De uitwerking bestaat uit 3 documenten. De Visie (1) beschrijft op hoofdlijnen het digitaal stelsel op de langere termijn (2024). Het is daarmee een bestuurlijke verankering van de interbestuurlijke ambitie waar met de ontwikkeling van het DSO naar toe wordt gewerkt. Aanvullend op de Visie zijn twee andere kaderstellende documenten opgesteld: een Globaal Programma van Eisen (2) met een concrete functionele uitwerking van het “wat” en een Doelarchitectuur (3) met keuzen en kaders (architectuur principes) voor het “hoe”.

Meer informatie: http://www.omgevingsweb.nl/nieuws/kaders-voor-de-ontwikkeling-van-het-digitaal-stelsel-omgevingswet.

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht