Is uw vergunningensysteem al klaar voor de Omgevingswet?

  • Informatievoorziening
  • Vergunning, Toezicht & Handhaving
  • 28 februari 2019
  • 2353 BEKEKEN
  • 0 Likes
Paul Jansen

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet inwerking. Hierdoor wordt een aantal oude landelijke voorzieningen, zoals het Omgevingsloket Online, Ruimtelijkeplannen.nl en Activiteitenbesluit Internet Module (AIM), vervangen door de nieuwe landelijke voorziening Omgevingsloket. Initiatiefnemers kunnen via dit nieuwe, centrale loket eenvoudig vergunningaanvragen of meldingen indienen.

Nieuwe standaard en functionaliteit

Om als gemeente deze aanvraag of melding te ontvangen, moet uw vergunningensysteem aangesloten zijn op de Landelijke Voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet: het DSO-LV. Zodra er een aanvraag of melding voor uw gemeente klaarstaat, wordt er een triggerbericht naar uw gemeente gestuurd. Vervolgens moet u als gemeente de aanvraag zelf ophalen bij het DSO-LV. Dit gebeurt allemaal via een nieuwe standaard: STandaard Aanvragen en Meldingen (STAM).

Naast het gebruik van deze nieuwe standaard, wordt ook verwacht dat u als gemeente – zeker in het kader van de Omgevingswet – zaakgericht werkt in samenwerking met uw (keten)partners, zoals een omgevingsdienst, waterschap of provincie. Hiervoor zijn waarschijnlijk aanpassingen aan uw vergunningensysteem nodig. Immers, het systeem moet de nieuwe standaard, het zaakgericht werken en een samenwerkingsfunctionaliteit ondersteunen (zie ook het artikel Samenwerken onder de Omgevingswet vraagt om gedeelde informatie).

De kans is groot dat uw huidige vergunningensysteem dit op dit moment allemaal niet biedt. Veel gemeenten zullen daarom een migratie naar een nieuw systeem moeten (laten) uitvoeren. Maar welke eisen moet u dan stellen aan een dergelijk systeem? En hoe weet u wat u moet vragen over een systeem dat u pas over anderhalf jaar nodig heeft?

Lijst met requirements

Om die reden heeft VNG Realisatie op GEMMA Online een uitwerking van de Gemeentelijke Applicatiearchitectuur Omgevingswet[1] geplaatst. Het vergunningensysteem[2] is hierin ook opgenomen. Wat opvalt is dat het oude Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent (VTH-component) opgedeeld is in meerdere componenten:

  • Vergunningen en Meldingen
  • Toezicht
  • Handhaving
  • VTH-besluiten
  • Leefomgevingsobjecten en Activiteiten

Elk van bovenstaande componenten is uitgewerkt in een afhandelcomponent en een registratiecomponent. Dit heeft te maken met het doorvoeren van de Common Ground gedachte: proceslogica wordt losgekoppeld van gegevens, waarbij de gegevens via open API’s bevraagd kunnen worden door andere componenten. Zo kan een Vergunningensysteem van leverancier A en een Toezicht- of Handhavingssysteem van leverancier B eenvoudig en eenduidig dezelfde gegevens van een aanvraag of vergunning bevragen.

Van deze componenten is uitgewerkt waaraan elke component moet voldoen, de zogenoemde requirements. Ook is aangegeven welke koppelingen naar andere informatiesystemen gelegd moeten worden. Deze lijst met requirements kunt u als gemeente gebruiken als u uw vergunningensysteem gaat vervangen.

De tijd dringt

Veel leveranciers zijn nu al bezig met het ontwikkelen van hun nieuwe systemen. Het is de bedoeling dat deze ruim vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet bij gemeenten geïmplementeerd kunnen worden. Dat betekent dat u nu al moet gaan nadenken over hoe en wanneer u de migratie van uw huidige systeem naar een mogelijk nieuw systeem gaat doorvoeren. Mogelijk dat dit voorjaar al budgetten opgenomen moeten worden in de voorjaarsnota of kadernota voor de begroting van 2020. Ga nu alvast in gesprek met uw leverancier, bespreek welke en hoe de requirements zijn opgenomen in hun systeem en vraag wanneer hun systeem beschikbaar komt. Zo bent u goed voorbereid op de Omgevingswet.

[1] https://www.gemmaonline.nl/index.php/GAO_-_Inleiding

[2] https://www.gemmaonline.nl/index.php/GAO_-_Vergunning-_Toezicht-_en_Handhavingcomponenten

Paul Jansen

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht