Invoering Omgevingswet: goede voorbereiding is het halve werk

  • Informatievoorziening
  • Organisatie
  • 11 mei 2015
  • 1755 BEKEKEN
  • 0 Likes
Ton de Wit

In 2018 treedt de nieuwe omgevingswet in werking. Het is een grote verandering voor gemeenten, vergelijkbaar met de decentralisaties in het sociaal domein. De omgevingswet biedt gemeenten meer ruimte om invloed uit te oefenen op de mogelijkheden voor wonen, werken en recreëren in de gemeente.

Uiteraard stelt het ook (nieuwe) eisen. Bestuurlijk en juridisch betekent het dat veel regelingen en wetten aangepast moeten worden tot één samenhangend geheel. Gemeentelijke organisatie en processen moeten heringericht worden en de denk- en werkwijze moet aangepast worden. Voor ICT en informatievoorziening betekent het dat tot nu toe versnipperde informatie bijeen moet worden gebracht, bijvoorbeeld in de Laan van de Leefomgeving. 2018 klinkt ver weg maar het betekent dat de voorbereidingen in 2017 afgerond moeten zijn. Het is goed dat alle betrokken partijen nu al bezig zijn met deze voorbereidingen.

Lees meer via: http://www.telengy.nl/actueel/invoering-omgevingswet-goede-voorbereiding-is-het-halve-werk/

Ton de Wit

Er zijn 1 reacties op dit artikel

  • Ton de Wit

    Ton de Wit Artikel over de noodzaak om tijdig en op landelijk niveau voorbereidingen te treffen om te komen tot praktische landelijke oplossingen en voorzieningen. Met verwijzingen naar ervaringen vanuit o.a. de decentralisaties.

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht