Inspelen op herindeling met de Omgevingswet

  • Bestuur & Management
  • Implementatie algemeen
  • Organisatie
  • 6 april 2017
  • 1080 BEKEKEN
  • 0 Likes
Yvonne Halman

Invoering omgevingswet combineren met herindeling

De agenda’s van de gemeenteraden vullen zich met plannen van aanpak Omgevingswet, de een wat uitgebreider dan de ander. Velen van u constateerden al dat het project Omgevingswet minstens zo’n grote opgave is als de transitie in de zorg.

Als je als gemeente ook nog moet herindelen dan heb je twee majeure trajecten. De herindeling van gemeenten gaat gepaard met veel (verplichte) werkzaamheden. In deze blog adviseren wij u om de invoering van de Omgevingswet te combineren met de fusie-werkzaamheden.

 

Herindeling

Volgens de wet ARHI moet een gemeente in de aanloop naar de herindeling een groot aantal zaken harmoniseren en ordenen. De invoering van de Omgevingswet vraagt ook om het definiëren van nieuwe processen en regelingen, ons inziens een uitgelezen moment om de opdrachten met elkaar te verbinden.
In de hectiek van de herindeling kan het risico bestaan dat de projectleider herindeling (meestal de gemeentesecretaris) niet voldoende aangehaakt is bij het project Omgevingswet. Wij pleiten ervoor de synergie te vinden van deze twee grote verandertrajecten en ze zoveel mogelijk gecombineerd op te pakken.

 

Toetsing draagvlak herindeling combineren met communicatie omgevingsvisie

De gemeenten die gaan fuseren gaan in gesprek met hun burgers om een beeld te vorm van de nieuwe gemeente. Wat voor gemeente willen we met z’n allen zijn. Dit gesprek met burgers vraagt om een open gesprek. De nieuwe Omgevingswet gaat ook uit van de stelling dat die opgezet wordt samen met de stakeholders (o.a. de inwoners van de gemeente). Het enthousiast maken van inwoners voor dit soort bijeenkomsten valt niet altijd mee. Het concreter maken door er ook de kaders van de omgevingswet daarbij te betrekken kan mogelijk een dubbelslag opleveren. Niet alleen op basis van het resultaat maar ook voor het beperken van de kosten.

 

Harmonisatie van beleid en uitvoeringsregelingen

Om de nieuwe gemeente een goede start te geven vraagt de wetgever om zoveel mogelijk wetten en regelgeving van de fuserende gemeenten te harmoniseren. In een aantal gevallen mag dit nog tot twee jaar na de herindelingsdatum. Ook de Omgevingswet vraagt om nieuwe regelgeving.

Ons advies is om beide projecten met elkaar te verbinden. Dit voorkomt het risico dat een beleidsregel direct weer moet worden aangepast onder invloed van de Omgevingswet.

 

Houding en gedrag

De nieuwe gemeente én de Omgevingswet krijgen pas echt een kans als de cultuur van de organisatie past bij het gewenste imago. De medewerkers krijgen een andere rol bij de Omgevingswet. Beide cultuurveranderingstrajecten zijn ingrijpend.
Een combinatie van de trajecten kan voorkomen dat er “veranderingsmoeheid” ontstaat. Daarnaast wordt  het verandertraject ook direct concreet rond de Omgevingswet en is niet alleen een beeld dat wordt gedeeld over hoe de nieuwe gemeente wil zijn maar laat dat direct zien.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yvonne Halman via tel. nr. 06 25 57 60 03 of stuur een mail naar  yvonnehalman@kcomgevingswet.nl

Yvonne Halman

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht