De impactanalyse Informatievoorziening Omgevingswet in de praktijk

  • Implementatie algemeen
  • Informatievoorziening
  • 6 juli 2018
  • 5182 BEKEKEN
  • 0 Likes
Dirk Moree

Steeds meer gemeenten zijn nu bezig met de voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet. De hoeveelheid documentatie en het aanbod van landelijke en regionale themabijeenkomsten groeit in steeds sneller tempo. Het kan daarom lastig zijn om het overzicht te bewaren en de benodigde kennis op het juiste detailniveau te vergaren en te borgen. In dit artikel leg ik uit hoe het Omgevingswet-architectuurmodel hierbij kan helpen.

Impactanalyse

Omdat een belangrijk deel van de Omgevingswet gaat over de beschikbaarheid van digitale informatie, hebben Informatiemanagers een belangrijke rol. VNG Realisatie heeft voor de impactanalyse van de Informatievoorziening Omgevingswet de Checklist en de Handreiking “Aan de slag met de Informatievoorziening Omgevingswet” gepubliceerd. Daarin wordt tevens verwezen naar hulpmiddelen die op het ROM-netwerk en GEMMA Online beschikbaar zijn, bijvoorbeeld de spreadsheet voor de nulmeting (zie afbeelding 1) en de GEMMA Referentiearchitectuur Omgevingswet.

Afbeelding 1

Het Omgevingswet-architectuurmodel

Voor het eenvoudig inventariseren en delen van de nulmetingresultaten is een spreadsheet natuurlijk een prima hulpmiddel. Echter, als je als gemeente verder wil met het werken onder architectuur, dan kun je (ook) meer met het architectuurmodel voor de Omgevingswet. De daarin aanwezige visualisaties (Views) zijn steeds vollediger en roepen ook vragen op die voor de impactanalyse nuttig zijn. Hierna noem ik enige voorbeelden.

In mijn blog van 26 februari dit jaar schreef ik over “Inzicht in de impact van de Omgevingswet met GEMMA en de Softwarecatalogus”. In de Softwarecatalogus kun je, als je als gemeente of samenwerkingsverband bent ingelogd, in de list-box van “Toon kaart” al diverse Omgevingswet-visualisaties maken. De combinatie van de Omgevingswet-schema’s met daarop ingevuld de aanwezige applicaties van de gemeente, is tot nu toe alleen in de Softwarecatalogus te zien. In de Archimate-export vanuit de Softwarecatalogus, komt het Omgevingswetmodel met deze views nog niet mee, maar daar hoopt VNG Realisatie binnenkort in te voorzien. Dan kunnen we daarmee analyses maken van de IST en SOLL-situatie inclusief de “vooringevulde” applicaties, uiteraard onder de voorwaarde dat je die in je applicatie- en koppelingenlandschap de Softwarecatalogus hebt opgenomen.

Wat is mogelijk?

Op GEMMA Online is het doorontwikkelde Omgevingswet-architectuurmodel al wel als AMEFF-export te downloaden en in open-sourcetool Archi versie 4.2 te importeren. Daarmee zijn interessante visualisaties te maken, ook al zijn de applicaties en koppelingen nu nog niet overgenomen. Zo kan bijvoorbeeld de toekomstige relatie tussen de gemeentelijke rollen en producten of diensten en externe actoren inzichtelijk worden gemaakt (zie afbeelding 2).

Afbeelding 2

Ook een overzicht van de onderdelen van de Landelijke Voorziening DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) en de relevante bouwstenen uit de GDI (Generieke Digitale Infrastructuur) geeft een beeld van de samenhang in de toekomstige situatie (zie afbeelding 3).

Afbeelding 3

Tot slot is ook de view van de IST- en SOLL-situatie van de (binnen)gemeentelijke informatiesystemen met applicatiefuncties en de relatie naar nieuwe standaarden zoals STTP, STOP, STTR, en STAM erg interessant (zie afbeelding 4). Tussen de IST- en SOLL-situatie is in het schema de GAP-analyse gepositioneerd. Dit is het belangrijkste onderdeel van de impactanalyse en vormt de basis voor het definiëren van (vervolg)projecten.

Afbeelding 4

De volgende keer…

In een volgende blog zal ik verder ingaan op de toepassing van de architectuur bij de analyse van vraagstukken in de impactanalyse. Dat zal gebaseerd zijn op opdrachten die ik vanuit Telengy komende maanden voor twee gemeenten uitvoer, en verbonden met mijn rol voor de Softwarecatalogus en GEMMA binnen VNG Realisatie.

Dirk Moree

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht