Hulst brengt huidige situatie informatievoorziening Omgevingswet in beeld

  • Implementatie algemeen
  • Informatievoorziening
  • Organisatie
  • 7 februari 2019
  • 2000 BEKEKEN
  • 0 Likes
Harrie Dahlmans

Een van de speerpunten uit het Informatiebeleidsplan 2018-2021 van de gemeente Hulst is het aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De gemeente is zich ervan bewust dat zij vroegtijdig moet beginnen met de voorbereidende werkzaamheden om te voldoen aan de eisen van de nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 in werking treedt.

Logischerwijs start dat met een analyse op de informatiehuishouding van de gemeente. Hiervoor is vanuit VNG Realisatie een handreiking beschikbaar, genaamd ‘Aan de slag met de Informatievoorziening Omgevingswet’. Deze handreiking levert een stappenplan voor een nulmeting van de huidige situatie en geeft een eerste beeld van de toekomstige situatie. Samen met de ‘Checklist Informatievoorziening Omgevingswet’ kunnen gemeenten ervoor zorgen dat hun informatievoorziening klaar is voor de Omgevingswet.

Projectmatige aanpak

Op basis van die handreiking heeft de gemeente Hulst nu twee informatievoorzienings­projecten benoemd die gepland staan voor 2019, namelijk ‘Gegevensanalyse Omgevingswet’ en ‘Impactanalyse informatievoorziening Omgevingswet’. In overleg met de projectorganisatie Implementatie Omgevingswet is het eerste project opgepakt en is er gestart met het maken van een plan van aanpak en het benoemen van een projectleider. Met dit project wil de gemeente in beeld brengen welke producten de gemeente levert in het ruimtelijk domein, wie daarvoor verantwoordelijk is, welke processen leiden tot die bewuste producten in het ruimtelijk domein en welke partijen betrokken zijn bij de totstandkoming van die processen.

Daarnaast moet duidelijk worden welke applicaties worden gebruikt in die processen, welke informatie daarvoor wordt gebruikt, welke documenten bij een proces worden gecreëerd of ontvangen en hoe deze documenten worden gearchiveerd. Kortom: een brede uitvraag waar meerdere disciplines van de gemeente hun bijdrage aan moeten leveren.

Verrassende conclusies?

Eind 2018 zijn de projectleden door projectleider Stefan Fassaert van de afdeling Wonen en Werken geïnformeerd over het doel en resultaat van het project en de bijdrage die van hen wordt verwacht. De onderzoeksvragen lijken voor zich te spreken, maar de beantwoording ervan is dat niet. Voor de meeste projectleden is het namelijk geen dagelijks kost, maar het is wel duidelijk dat deze analyse essentieel is voor het aanbieden van betrouwbare informatie aan het DSO. Daarnaast is men natuurlijk erg benieuwd naar wat de resultaten van dit project zullen zijn. Op basis van de voorbereiding van dit project heeft ook Stefan al de verwachting uitgesproken dat hij denkt dat deze gegevensanalyse zal leiden tot enkele verrassende conclusies. Dat maakt ons natuurlijk erg benieuwd naar de resultaten. Wordt vervolgd!

Harrie Dahlmans

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier uw mening. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Terug naar overzicht